တိုင္းဧရာတြင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၉၂ဦးႏုတ္ထြက္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ ပိုင္းအထိ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္သူ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၉၂ ဦး ရိွခ့ဲေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္းအရာရွိငါးဦး၊ အျခားအဆင့္ ၆၁ ဦးစုစုေပါင္း ၆၆ ဦးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီလအထိ အျခားအဆင့္ ၂၆ ဦး ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ရရိွေရးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဧရာ ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး  ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

““လုပ္သက္ ငါးႏွစ္ျပည့္ၿပီးလို႔ မိဘကို လုပ္ေကြ်းခ်င္တာတို႔၊ လခမလံု ေလာက္တာတို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပါ႔။ အဲဒီလို ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္လာရင္ သူ႔ဟာ ရဲစည္းကမ္းနဲ႔ အေရးယူခံထားရ တာရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ကေနခရုိင္ အဆင့္ဆင့္ေပါ႔တင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္)ကို တင္တဲ့ အခါ အဲဒီကခြင့္ျပဳရင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္””ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ဒုရဲမွဴးႀကီးခင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ႏုတ္ထြက္ ခြင့္အား ျခြင္းခ်က္မရိွ၊ ကန္႔သက္ခ်က္ မရွိခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ႏုတ္ ထြက္လိုပါက ရဲတပ္သားအသစ္တစ္ဦး ႐ွာေပးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳမည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ထြက္ခ်င္ေသာ္လည္းထြက္လို႔ မရျဖစ္ေနသည္ဟူေသာ သတင္းမွာ သတင္းမွားသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ဆက္ေျပာသည္။

ႏုတ္ထြက္ခြင့္ တင္ျပသည္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး သို႔ တင္ျပရန္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴး႐ံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပလ်က္ရွိၿပီး ႏုတ္ထြက္ ခြင့္ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါက အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ မ်ားသို႔ ထပ္ဆင့္မိန္႔ျပန္လည္ထုတ္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။     မ်ိဳးမင္းထြန္း(ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, May 8, 2018