တုိက္ပြဲၾကားပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို ကယ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔ ၌ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆို

တိုက္ပြဲၾကားပိတ္မိေနေသာျပည္သူ မ်ားကို ကယ္ထုတ္ႏိုင္ေရးရည္ရြယ္၍ ဆႏ္ၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းအား ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံုအပါအ၀င္လူ အင္အား ၅၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏ္ၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားသည္မေနာ ကြင္းမွ စုေပါင္း႐ုံး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔႐ံုးေရွ႕အထိ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ ကာတိုက္ပြဲၾကားပိတ္မိေနေသာျပည္သူ မ်ား ေဘးကင္းစြာေနရပ္ျပန္ေရး၊ လူ သားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေထာက္ပံ့  မႈပိတ္ပင္ျခင္းအားခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ ေပးရန္ႏွင့္ တိုက္ပြဲၾကားပိတ္မိေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအားစားနပ္ရိက္ၡာအျမန္ဆံုး ေထာက္ပံ့ေရးဟူ၍ေႂကြးေၾကာ္ေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။

“ပိတ္မိေနတဲ့သူေတြကိုလြတ္လပ္ စြာသြားလာခြင့္ျပဳဖို႔ပါ။ အဲဘက္ကဘယ္ အဖြဲ႔အစည္းမွသြားလို႔မရဘူး။ စားနပ္ ရိက္ၡာအေထာက္အပံ့ေတြမပိတ္ပင္ထား ဘဲေထာက္ပံ့ခြင့္ျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ အခုက တပ္မေတာ္ကတစ္ေန႔လူ ၃၀၊ ၄၀ ေလာက္ေတာ့ စစ္ေဆးၿပီးလႊတ္ေပးေန တာရွိတယ္။ ဒီဘက္ျပန္ေရာက္လာသူ ေတြ တခ်ိဳ႕ကတႏိုင္းနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားက ေက်ာင္း ေတြမွာ လာခိုလႈံေနရပါတယ္” ဟုဆႏ္ၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါ ၀င္သူဦးေဇာ္ဂ်တ္ကေျပာသည္၊

တိုက္ပြဲမ်ားၾကားစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ သျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ ျပည္သူလူထု ၂၀၀၀ ခန္႔သည္ တပ္မ ေတာ္ကသြားလာခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ကြမ္းေက်းရြာေဟာင္း ႏွင့္ ေပါက္၀ေခၚေခ်ာင္းဆံု၌ ပိတ္မိ ေနေၾကာင္း ဆႏ္ၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ပါ၀င္ သူေဒၚနန္ပူကေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ နယ္၌ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာေသာ ေၾကာင့္ ျပည္သူ ၇၀၀ ေက်ာ္မွာလည္း ေတာထဲသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခိုလႈံ ေနရကာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၈၆ ဦး၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ႏို႔စို႔ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ေနရာႏွင့္ သြားလိုေသာေနရာမ်ားသို႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ျပဳရန္၊ စစ္ေဘး သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာလူ မႈကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့မႈကိုေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားျခင္းမျပဳရန္ ဆႏ္ၵထုတ္ေဖာ္သူ မ်ားစုေပါင္းကာသေဘာထားေၾကညာ ခ်က္တစ္ေစာင္လည္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။          

ေအမီေအာင္(ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, February 6, 2018