တုိက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္၊ မင္းလွ၀ေက်းရြာသားမ်ား၏နစ္နာ ခံစားေနရမႈမ်ားအတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တုိက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းလွ၀ေက်းရြာအုပ္စု၊ မင္းလွ ၀ေက်းရြာရွိရြာသူရြာသားမ်ား၏ က်န္းမာ ေရး၊ ေနထုိင္ေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမအခက္ အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရမႈသတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲကို ေမ ၂၀ ရက္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီတြင္ အဆုိပါေက်းရြာရွိ၀ိသုတ္ၱာရာမ ေက်ာင္း တုိက္၀င္းအတြင္း၌ျပဳလုပ္ခဲ့ရာေက်းရြာေန ျပည္သူ၁၀၀ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မင္းလွ၀ေက်းရြာ အတြင္းမွ ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ ထား ေသာေဘာလယ္ျမစ္ျဖတ္ေရေပၚေသာင္ တံတား၏ေဘး၀ဲယာတြင္ေနအိမ္ေဆာက္ လုပ္ေနထုိင္သူမ်ားကို မူလေျမပိုင္ရွင္ မ်ားဟု ဆုိသူမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္၏ သိမ္း ဆည္းျခင္းခံၿပီး အစားေျမမ်ားရယူထား ၿပီးပါလ်က္ လာေရာက္  တားျမစ္ေန ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လည္း ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးသည့္ ေနအိမ္ အေဆာက္အအုံမ်ား (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္)ကို တစ္ေျပးညီတားျမစ္ဖ်က္ သိမ္းႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ခြဲျခားတားျမစ္ေနျခင္း ကိုေက်နပ္မႈမရွိပါေၾကာင္း၊ Gas  ျဖင့္ လည္ပတ္ေသာ ဆန္စက္ ႏွစ္လုံးကို ေက်းရြာအတြင္း လူေနအိမ္ေျခမ်ား အၾကား တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ ယင္းဆန္စက္မွလြင့္ပ်ံ႕ထြက္ရွိေနေသာ အမႈန္အမႊားမ်ားကို ႐ွဴ႐ႈိက္ေနရေသာ ေၾကာင့္ တီဘီေရာဂါခံစားေနၾကရသည့္ အျပင္ ျမစ္ကမ္းေဘး၌ တည္ထားေသာ ယင္းဆန္စက္မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ျမစ္အတြင္းသြန္ ခ်ေနေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာသုံးျမစ္ေရ အားသန္႔ရွင္စြာ အသုံးျပဳခြင့္မရရွိသျဖင့္ စစ္ေဆးတားျမစ္ ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအတြင္း၌  အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာလမ္းကို ပ်က္စီးေစသျဖင့္ တားျမစ္ေပးေစလို ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမွ ေရကို လယ္သမားမ်ားက ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ေရသြယ္ေျမာင္းေဖာက္လုပ္၍   လယ္မ်ားသို႔ ေရပို႔လႊတ္ေနျခင္းအား ယခင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေက်း ရြာ  ဆက္လမ္းျပဳလုပ္ရန္ဟုဆိုကာ ေရ သြယ္ေျမာင္းကို ေျမဖို႔ခဲ့သျဖင့္ မူလ ေရသြယ္ေျမာင္းျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေပးေစ လိုေၾကာင္း၊  ေခတ္အဆက္ဆက္က ေက်းရြာ စားက်က္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္  ထားရွိခဲ့ေသာ ေျမကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ရဲဘက္အလုပ္စခန္းကခ်ဲ႕ထြင္သိမ္းယူထား မႈေၾကာင့္ ကၽြဲႏြားမ်ား၏စားက်က္ေျမ ေပ်ာက္ဆုံးေနသျဖင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္  ေစလိုပါေၾကာင္း ေက်းရြာသူရြာသား ကိုး ဦးကဦးေဆာင္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွင္းလင္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသို႔ လည္း စာျဖင့္တင္ျပထားခဲ့ၾကၿပီး အေရး ယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရကာ ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ဖုန္း လက္ခံေျဖၾကားမႈမရွိခဲ့ေပ။

မင္းလွ၀ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်း ရြာကိုးရြာပါ၀င္ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀ ေက်ာ္၊ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ လ်က္ရွိၿပီး တံတားနယ္ေျမအတြင္းေဆာင္  လုပ္ထားသည့္ အိမ္ေျမ ၁၂ လုံးခန္႔ရွိကာ  ယင္းအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ မင္းလွ၀ ေက်းရြာေဒသခံေျမယာမဲ့မိသားစုမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခုိင္းလင္းေဇာ္ (လႈိင္သာယာ)

 

Date: 
Tuesday, May 29, 2018