ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ အမွန္တကယ္ ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အစုိးရ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္သူမ်ားကုိသာ စိစစ္လက္ခံရန္လုိအပ္

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဒုက္ၡသည္မ်ား အား ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ အမွန္ တကယ္ ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ မႈ၊ အစုိးရ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားတြင္ မပါ၀င္ သည့္သူမ်ားကုိသာ စိစစ္လက္ခံရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာေရးရာ သုေတသီ ဦးကုိကုိလႈိင္က ေျပာသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာ ေရး အဖြဲ႕က  ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ ““အမ်ဳိး သားလံုၿခံဳေရးႏွင့္  ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အနာဂတ္”” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္က ခ်က္ထရီယံ  ဟုိတယ္၌  ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎ကေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

““လက္ခံတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ စုိးရိမ္ မႈေတြ ရွိတယ္။ အျပင္ဘက္က ဖိအား ေပးေနတာလည္းပဲ ျမန္ျမန္ ျပန္လက္ခံ ဖုိ႔၊   အဆီးအတားမရွိ၊  ဂုဏ္သိက္ၡာ ရွိရွိ လံုၿခံဳစြာ ျပန္လက္ခံဖုိ႔။ ဒီဘက္က အတြင္းထဲမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုကလည္း ျပန္၀င္လာရင္ ထပ္ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္ မႈေတြ၊ တုိက္ခုိက္မႈေတြ ေပၚလာမလား ဆုိတဲ့ စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ အဲဒီ ႏွစ္ခုရဲ႕ ၾကားထဲမွာ အစုိးရအေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ သတိထားၿပီးေတာ့မွ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေနအထား ရွိတယ္လုိ႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။ အဓိက အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ဆုိရင္ေတာ့ ျပန္လည္လက္ခံမယ္ ဆုိရင္လည္းပဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီ ထားတဲ့ ၉၂၊ ၉၃ ေပါ့။ အစုိးရကလည္းပဲ ဒီအတုိင္းပဲ ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြအတုိင္း မိမိ သေဘာဆႏ္ၵအေလွ်ာက္ ျပန္လာတဲ့ သူေတြကုိ လက္ခံဖုိ႔ အမွန္တကယ္ ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ သူေတြကုိ လက္ခံဖုိ႔ အၾကမ္း ဖက္တုိက္ခုိက္မႈနဲ႔ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြမွာ မပါ၀င္တဲ့ သူေတြကုိပဲ  လက္ခံဖုိ႔ စသျဖင့္ ဒီလုိစည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိး ေတြကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္နဲ႔ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ခြဲျခားၿပီးေတာ့မွ ဆန္းစစ္ၿပီး စနစ္ တက် လက္ခံသြားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္”” ဟု ႏုိင္ငံတကာေရးရာ သုေတသီ ဦးကုိကုိ လႈိင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ သမုိင္းေၾကာင္းမွစ၍ ျဖစ္တည္လာသည့္ ျပႆနာမ်ား အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ား စသည္ျဖင့္ မႀကံဳစဖူး ျပင္းထန္လာသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မ်ားစြာ စုိးရိမ္စရာေကာင္းလာသလုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနႏွင့္လည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး သံတမန္ ေရးရာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးနည္း လမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နည္းလမ္းမ်ား စသည္ျဖင့္ အားလံုး ၀ုိင္း၀န္း၍ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစား ၾကရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္မ်ဳိးသား လံုး ၀ုိင္း၀န္း၍ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၎င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

““အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ ျမင္ေနရ သလုိေပါ့။ ႏုိင္ငံတကာေရးရာနဲ႔ ပတ္သက္ လာရင္၊ ရခုိင္ေဒသေရးကိစ္ၥနဲ႔ ပတ္သက္ လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျမင္ေတာ္ေတာ္ ေစာင္းၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖိအားေတြ လည္း တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာတယ္။ဒီဟာ ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ လုိက္တယ္။ ရလဒ္ေတြထြက္ လာမယ္။ ဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အစုိးရဘက္ကုိ လည္း အသိေပးမယ္၊ စာအုပ္လည္း ထုတ္ေ၀မယ္၊ ျပည္သူထဲ ကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔သြား မယ္။ ဆုိလုိတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ ကာကြယ္ႏုိင္မလဲ။ ဒါေတြကုိ ဖိအားေတြ ေလ်ာ့ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ရခုိင္ ျပႆနာကုိ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမလဲဆုိတဲ့ အေျဖေတြ ေပၚထြက္လာဖုိ႔။ အဲဒီ အေျဖ ေတြကလည္း အစုိးရေရာ၊ တပ္မေတာ္ ေရာ၊ ရခုိင္ေဒသအေရး ကုိ ေျဖရွင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေထာက္အကူျပဳေစဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ရခုိင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာရရင္ အစုိးရဘက္က တုံ႕ျပန္မႈဟာ အေတာ္ေလး ေအးေနပါ တယ္။  ေအးတယ္ဆုိတာထက္  ႏုိင္ငံ တကာ  အျမင္အရ  ႏုိင္ငံတကာကုိ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ ေႏွးေကြးတယ္၊ သံတမန္ေရးရာ အရေကာ၊ က်န္တဲ့ လုပ္ ေဆာင္ေနတဲ့အပုိင္းေတြေရာ အားမရပါ ဘူး”” ဟု ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳ ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီးတပ္မေတာ္ မွ အၿငိမ္းစား အရာရွိတခ်ဳိ႕ျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕ စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။        ေက်ာ္ကုိကုိ

Date: 
Tuesday, November 28, 2017