ပုရင္းေတာင္အေနာက္ကုန္းအေျခခံပညာ အလယ္တန္း(ခြဲ)ေက်ာင္းအား အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အဆင္ျမင့္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားလိုလား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗန္းေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မံအင္မင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပုရင္းေတာင္ အေနာက္ကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ကို အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း အျဖစ္သို႔ အဆင့္တိုးျမင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေဒသခံမ်ားက လိုလားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ပုရင္းေတာင္ အေနာက္ကုန္းေက်း ရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) သည္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းအဆင့္အဂၤါရပ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ေက်ာင္းအဆာက္အအံုပုံစံႏွင့္ ေက်ာင္း သုံးပရိေဘာဂမ်ားျပည့္စုံျခင္း၊ မူလတန္း အဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ၇၃ ဦး၊ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္း သား/သူ ၉၇ ဦး စုစုေပါင္း ၁၇၀ ဦး အထိရွိျခင္း၊ ဆရာဆရာမမ်ားေနထိုင္ရန္ အတြက္ အေဆာက္အအံု ျပည့္စုံလုံ ေလာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းအဆင့္သို႔ တုိးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ေဒသခံမ်ားလိုလားၾကသည္။
““ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်းရြာဟာ ေရွး ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္ ရွိလာခဲ့တဲ့ ေက်းရြာတစ္ရြာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာတည္ႏွစ္သက္တမ္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာက ခြဲထြက္ခဲ့တဲ့ အေရွ႕ကုန္းရြာဆို အႏွစ္ ၁၀၀ေက်ာ္ရွိၿပီး အိမ္ေျခ ၉၀ေက်ာ္သာရွိပါတယ္။အထက္ တန္းေက်ာင္းအဆင့္ ပတ္ကားရရွိသြား ပါၿပီ။ အိမ္ေျခ ၁၂၄ အိမ္ရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရြာလည္း အလယ္တန္းဆင့္ ပတ္ကား ေက်ာင္းရသင့္တယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက ပါတယ္””ဟု ပုရင္းေတာင္အေနာက္ကုန္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းဗိုလ္က ေျပာျပသျဖင့္ သိရပါသည္။      
““ကြ်န္ေတာ္တို႔ မံအင္မင္းကုန္း ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ေနာင္ ကြတ္ရြာအလက(ခြဲ)၊ အေနာက္ေတာရြာ အလက(ခြဲ)၊မင္းကုန္းအထက(ခြဲ)၊ မန္က်ီး ပုန္းရြာမူလတန္း(ခဲြ)၊ ကူးဆိပ္ေရႊေမွာ္ေစ်း တန္း မူလတန္း၊ ေရႊေသာ္ေရႊေမွာ္ေစ်း တန္း၊ မူလြန္ေနာင္ပြတ္ေရႊေမွာ္ေစ်းတန္း မူလြန္ႏွင့္ အေရွ႕ကုန္းရြာ အိမ္ေျခ (၉၀) ေက်ာ္ အထကေက်ာင္းအဆင့္ထိ တိုး ျမႇင့္ခဲ႔သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာ ပုရင္းေတာင္ အေနာက္ကုန္းေက်းရြာကေတာ့အလက အဆင့္တိုးျမႇင့္ ေတာင္းခံထားေသာ္ လည္း တစ္ေက်ာင္းတည္း က်န္ထားတဲ႔ အတြက္ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရး အခက္ အခဲအတြက္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ ပါတယ္””ဟု အေနာက္ကုန္းေက်းရြာ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္  ေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းေမာင္က ေျပာၾကားပါသည္။
အဆိုပါ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မံအင္ မင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပုရင္းေတာင္ အေနာက္ကုန္းေက်းရြာကို အေျခခံပညာ အလယ္တန္း(ခြဲ)မွအေျခခံပညာအလယ္ တန္းေက်ာင္းအျဖစ္သို႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းပညာေရး ခ႐ိုင္ပညာေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးသို႔ လည္ေကာင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း အသီးသီးတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။                     မုိးႀကိဳး
Date: 
Wednesday, June 13, 2018