မိုင္းကိုးမူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းသို့ ေဆးလာျဖတ္သူမ်ားအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ေပးရန္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေန

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေ႐ွ႕ပိုင္း) တာခ်ီ လိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိမိုင္းကိုးမူးယစ္ေဆးျဖတ္ စခန္းသို႔ေဆးလာျဖတ္သူမ်ားအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ေပး ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ယင္းစခန္း၌ လိုအပ္သည္မ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္မဇၩိမလူမႈကူညီ ေရးအသင္းမွ သိရသည္။

အဆုိပါမူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္း၌ ေဆးျဖတ္ေပးလိုက္သည့္လူငယ္မ်ား သည္မူယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲကာေနာက္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံေရာက္ရွိလာေနျခင္း ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔မျဖစ္ေစေရးအသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာမ်ားသင္ေပးရန္လို အပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“မူးယစ္ေဆးျဖတ္လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အျပည့္ အ၀မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသးဘူး။ ေဆး ျဖတ္လူငယ္ေတြကိုအသက္ေမြးပညာျဖစ္ တဲ့ ၀ါးေကြးတဲ့ပညာ၊ ပရိေဘာဂျပဳလုပ္ တဲ့ ပညာလာသင္ေပးဖို႔ကမ္းလွမ္းထား တာေလးေတြရွိေသာ္လည္းလာသင္ေပး မယ့္သူမ်ားကအေၾကာင္း ျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသးေတာ့ ရန္ကုန္၊ မႏ္ၲေလးၿမိဳ႕ေတြ ကိုလႊတ္ၿပီး ပညာသင္ဖို႔သင္တန္းသား ေတြေတာ့ ေရြးထားတယ္။ အသက္ေမြး ပညာမသင္ေပးဘဲမူးယစ္ေဆး၀ါးျဖတ္ ေပးေနလို႔ကေတာ့ ဘယ္လိုမွဒီလုပ္ငန္း ႀကီးဟာေအာင္ျမင္စရာမရွိဘူး”ဟု မဇၩိမ လူမႈကူညီေရးအသင္းဥက္ၠ႒ဦးတင့္ေဆြ ကေျပာသည္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမူးယစ္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲၿပီးေလလြင့္ေနသည့္လူငယ္ ၈၀၀ ဦးခန္႔ရွိေနေၾကာင္းတာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ နယ္မဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးခင္ေမာင္တင့္ ကေျပာသည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးေပါမ်ားတာေတာ့မွန္ တယ္။ အဓိက ကေလးလူငယ္ေတြ အလြယ္တကူရႏိုင္တဲ့ဟာ ေတြမျဖစ္ ေအာင္ဌာနဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ရွမ္း ျပည္နယ္အစိုးရမွာေကာထဲထဲ၀င္၀င္ ေျပာေနပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးျဖတ္မယ့္ လူငယ္တစ္ဦးကိုဆန္ႏွစ္ပံုးေပးရမယ္ဆို တာမ်ိဳးကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္အားမရ ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕က ျပည္နယ္ရန္ပံု ေငြလည္း အဲဒီအတြက္ခ်ေပးတာနည္း ေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးဇုန္ ေတြလုပ္ၿပီးမွသာထဲထဲ၀င္၀င္လုပ္ႏိုင္ မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ျမင္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ႏွစ္ခါျပန္  သံုးခါျပန္ေတြရွိတဲ့ အတြက္ မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ေျပာခ်င္ တယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ဦးခင္ေမာင္တင့္ကေျပာသည္။

မိုင္းကိုးမူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္း၌ ေဆးျဖတ္မည့္သူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ အတြက္ ထိုင္းဘတ္ေငြ၂၀၀၀ႏွင့္ ဆန္ႏွစ္ ပံုးေပးရၿပီးေဆးျဖတ္ကာလသုံးလသတ္ မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ တာခ်ီ လိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုး စြဲေနသူ ၈၅၀ဦးခန္႔တြင္ အေၾကာထဲမူး ယစ္ေဆးထိုးသြင္းသူ ၃၅၀ဦးခန္႔ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးေသာက္သံုးသူ ၅၀၀ ဦးခန္႔ ရွိကာယင္းတို႔ထဲတြင္ ေဆးျဖတ္ခ်င္သူ ၁၂၀ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း မဇၩိမလူမႈကူညီ ေရးအသင္း၏စစ္တမ္းေကာက္ယူထား ခ်က္အရ သိရသည္။ 

   ဟံႏုိင္ (ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, October 31, 2017