မိုးညႇင္းၿမိဳ႔၌ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာလက္မွတ္အေၾကာင္းျပဳၿပီး အခြန္ေဆာင္ေစျခင္းအေပၚ လက္သမားဆရာႏွင့္ပန္းရန္ဆရာတို့ မေက်နပ္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ ေပၚရွိလက္သမားဆရာ၊ ပန္းရန္ဆရာ၊ သံခ်ည္သံေကြးဆရာတို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ပြဲကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီဥက္ၠ႒ ဦးသိန္း ေအာင္က အမွာစကားေျဟၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အမႈေဆာင္ အရာရွိ  ဦးေက်ာ္လင္းက ေနအိမ္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အိမ္ေဆာက္မိန္႔ ေတာင္းခံျခင္း၊ လက္ သမားဆရာ၊ ပန္းရန္ဆရာႏွင့္ သံခ်ည္ သံေကြးဆရာမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ၾကရန္ႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျဟၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ ေရာက္လာၾကေသာ လက္သမားဆရာ၊ ပန္းရန္ဆရာႏွင့္ သံခ်ည္သံေကြးဆရာ မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾက ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ၾကသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုနယ္က လက္လုပ္ လက္စားေတြအေပၚ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လက္မွတ္လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး တစ္ဖက္လွည့္ နဲ႔ အခြန္ေကာက္ယူတာပါပဲ။ မိုးညႇင္း ၿမိဳ႕ကလက္သမား၊ပန္းရန္၊သံခ်ည္သံေကြး ေတြအလုပ္မျဖစ္တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေန ပါၿပီ။ ၿမိဳ႕ေသးေသးေလးမွာ လုပ္ကိုင္ စားရတဲ့ လက္လုပ္လက္စားေတြအေပၚ စာနာငဲ့ညႇာသင့္ပါတယ္””ဟု ပန္းရန္ ဆရာႀကီးတစ္ဦးက ေျဟၾကားခဲ့သည္။

““မိုးညႇင္းၿမိဳ႕မွာ ေနအိမ္ေဆာက္ လုပ္ေရးသမားေတြ အလုပ္မျဖစ္တာကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က သိပါလ်က္နဲ႔ လက္သမားဆရာေတြနဲ႔ ပန္းရန္ဆရာ ေတြကိုကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လက္မွတ္ လုပ္ဖို႔အေၾကာင္းျပဳၿပီး အခြန္ေကာက္ တာဟာ လက္လုပ္လက္စားေတြကို အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ စည္ပင္သာယာမွာ အိမ္ ေဆာက္မိန္႔တင္ထားတဲ့ အေဆာက္ အအံု အေရအတြက္ကို သိရွိေနတဲ့အျပင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥက္ၠ႒ ကိုယ္တိုင္အိမ္ေဆာက္ပစ္ၥည္းအေရာင္း ဆိုင္ဖြင့္ထားဆိုေတာ့ လက္သမား၊ပန္းရန္ အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ သိေနတာပဲဗ်ာ။ဒီကိစ္ၥကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆိုင္းင့ံထား သင့္ပါတယ္””ဟု လက္သမားဆရာႀကီး တစ္ဦးကလည္း အခမ္းအနားတြင္ ေဆြး ေႏြးတင္ျပခဲ့ေပသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ဒုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္စိုးႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အမႈေဆာင္ အရာရွိ ဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚ (၆)ရပ္ကြက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား၊ လက္သမားဆရာ၊ ပန္းရန္ဆရာ၊ သံခ်ည္သံေကြးဆရာမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သစၥာ(မိုးညႇင္း)

Date: 
Tuesday, October 31, 2017