မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင္႕ ပ်က္စီးခဲ႕ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ရန္ပုံေငြမက်ေသး၍ စာသင္ရန္အခက္အခဲရွိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တုိက္ႀကီး ၿမိဳ႕ေစ်းရပ္ (၁) အေျခခံမူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုမတ္လ ၁၃  ရက္တြင္  ငလ်င္လႈပ္သည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီခဲ့ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိအေဆာက္အဦ အျဖစ္သတ္မွတ္၍ စာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ရွမ္းစုရပ္ရွမ္း ေက်ာင္းႀကီးဘုန္ေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ ကေလးမ်ား အား စာသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာမရဘဲ၊ ေလ၀င္ေလထြက္ မေကာင္း၍ အခင္းမရိွေသာအခန္း၌ သင္ၾကားေနပါသျဖင့္ က်န္မာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္အျပင္ေက်ာင္းသြား ေက်ာင္းျပန္မီးရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ား ျဖတ္၍ သြားရေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္မည္ကို မိဘမ်ား အေနျဖင့္စိုးရိမ္ပူပန္ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါမူလတန္းေက်ာင္းသည္ရွမ္း ေက်ာင္းႀကီးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စာသင္ေနသည္မွာတစ္ႏွစ္ခြဲ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ေသး၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌သာသင္ၾကားေနရ ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တု႔ိအေနနဲ႔ ေက်ာင္းဖ်က္ ၿပီး ရန္ပုံေငြခ်ေပးမယ္လို႔ပညာေရးဌာန ကေျပာတယ္။ အခုဖ်က္ၿပီး အေဆာင္ ေဟာင္းကို ေရာင္းရေငြ ၁၅၃၉၀၀၀၀ က်ပ္ေတာင္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ေပး သြင္းၿပီးျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ေက်ာင္း ဖြင့္အမီ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးမယ္ လို႔ပညာေရးဌာနက သိရိွခဲ့ရေသာ္လည္း ယေန႔အထိရန္ပံုေငြမက်လို႔မေဆာက္ ရဘဲကေလးေတြစာသင္တဲ့အခါ ေနရာ မေလာက္လို႔အျပင္ထြက္သင္ေနရ တာတစ္ႏွစ္ခြဲရွိပါၿပီ၊ မိုးရြာရင္ေတာ့ စာသင္စရာမရွိပါ။ ေက်ာင္းေအာက္၊ ဓမၼာ႐ုံထဲစုၿပီးေနရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္း၊ မီးရထားလမ္း ျဖတ္သြားေနရေတာ့အႏ္ၲရာယ္မ်ားၿပီ။ ဒုက္ၡခံၿပီးစာသင္ရတာတစ္ႏွွစ္ခြဲရွိသြားၿပီ။ အထူးသျဖင့္ KG ကေလးေတြ အျပင္ ထြက္စာသင္ရလို႔ကေလးေတြအတြက္ စိတ္ပူရတယ္ဟု ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ ဦးကေျပာသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕မ (၁) မူလြန္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၅၀ တက္ ေရာက္လ်က္ရိွၿပီး ေက်ာင္းေျမေနရာအရ သံုးထပ္အေဆာက္အအုံေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းသစ္ ေဆာက္ လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ၿမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊ေက်ာင္း အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား လက္မွတ္ထိုး၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ပုံေငြမက်၍ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ရန္ၾကန္႔ၾကာေနမည္ဆိုလွ်င္ ကေလးမ်ား ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စာ သင္ႏွစ္တြင္ စာသင္ၾကားေရးခက္ခဲေန မည္ကုိ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ေက်ာင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားက စုိးရိမ္ ပူပန္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။   

ထြန္းလိႈင္(ၿမိဳင္)

 

Date: 
Tuesday, June 12, 2018