မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္သူမ်ား၏ တရားမ၀င္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ သတင္းေပးလွ်င္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ဆုခ်ီးျမႇင္႕ၿပီး ဆုေၾကးအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႕ျပဳမည္ဟု သမၼတေျပာၾကား

မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္သူမ်ား၏ တရားမ၀င္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ သတင္းေပး လွ်င္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ဆုေၾကးခ်ီးျမႇင့္ မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဆုေၾကးအေပၚ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေန႔အခမ္းအနားတြင္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသည္။

““သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူေတြရဲ႕ တုိင္ၾကားမႈ၊ ဗဟုိမွာဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အထူး အဖြဲ႕ရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးမႈေတြေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈေတြ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာ မူးယစ္ကုန္သည္ေတြ၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ ကားသူေတြရဲ႕ တရားမ၀င္ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ ကို သတင္းေပးတုိင္ၾကားသူ၊ လက္ရ ဖမ္းဆီးသူနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အခ်ဳိးအစားနဲ႔ ျပန္လည္ ခြဲေ၀ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေပး တုိင္ၾကားသူေတြကုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ဆုေၾကးခ်ီးျမႇင့္ေပးရာမွာ သူတို႔ရဲ႕ လံုျခံဳ ေရးကုိ အထူးဂ႐ုျပဳတဲ့အေနနဲ႔ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျပဳလုပ္မွာမဟုတ္သလုိ ႏုိင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ေငြျဖစ္တဲ့အတြက္ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးကုိ လည္း ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္””ဟု သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ထည့္သြင္းေျပာၾကား  ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကို လံုျခံဳစြာ သတင္းေပးတုိင္ၾကားႏုိင္မည့္ ““မူးယစ္ ေဆး၀ါးအထူးသတင္းတုိင္ၾကားေရးဌာန”” ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးတြင္ ဖြဲ႕စည္းထား ၿပီးျဖစ္ကာ တုိင္ၾကားသူမ်ား၏ လံုျခံဳေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မေပါက္ၾကား ေရးအတြက္ လံုျခံဳမႈအဆင့္အတန္း သတ္ မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ခ်မွတ္ေပးထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းအမွတ္ ၀၆၇-၅၉၀၂၀၀၊ ဖက္စ္အမွတ္ ၀၆၇-၅၉၀၂၃၃ ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ antinarcotics @ presidentoffice-gov. mm သို႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပုိ႔ တုိင္ ၾကားႏိုင္ေၾကာင္းလည္း  ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေအာင္ႏုိင္ဦး

 

Date: 
Tuesday, June 26, 2018