မေကြးၿမိဳ႔ ၌ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ကမၸည္းကြန္းေက်ာက္စာတုိင္ စိုက္ထူႏုိင္ေရး အစိုးရအဖြဲ႔သို့တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆို တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

စက္တင္ဘာ၂၅ရက္တြင္ဆင္ေပါင္ ၀ဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးတင္ေမာင္ဦးတင္သြင္းခဲ့ သည့္ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔၏ေမာ္ကြန္းက မ္ၸည္းေက်ာက္စာတိုင္အား ျမန္မာ၊ အဂၤ လိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင္႔ ေရးထိုးၿပီး မေကြး ၿမိဳ႕၊ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္၀င္း၏ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္၌  ေသသပ္ တင့္တယ္စြာ  စိုက္ထူးေပးရန္ အစိုးရ အဖြဲ႔သို  ႔တိုက္တြန္းေၾကာင္း  အဆိုအား စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္  အတည္ျပဳလုိက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း၊ ပထမေန႔တြင္တင္သြင္းခဲ႔သည့္ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံခဲ႔ၿပီး ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း တတိယေန႔ တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ႏွစ္ဦးကေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။

“အာဇာနည္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကို ယေန႔ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ႏွလံုးသားမွာသိရွိႏိုင္ရန္ လမ္းစေဖာ္ေပးတဲ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ မွာ လိုေနတဲ႔ကြက္လပ္တစ္ခုကို မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကစတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးလိုက္ပါလွ်င္ ေနာင္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ျပည္နယ္မ်ားကလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ၾကမယ္လို႔ယံု ၾကည္လို႔ဒီအဆိုကိုတင္ရတာပါ။ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ထဲမွာလည္း သခင္ေအာင္ဆန္း (ဗိုလ္ေတဇ)၊ ကိုထြန္း႐ွိန္(ဗိုလ္ရန္ႏိုင္)၊ သခင္ဗဂ်မ္း (ဗိုလ္လေရာင္)တို႔သုံးဦးဟာ မေကြးတိုင္းထဲက  ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အဆို တင္သြင္းသူဦးတင္ေမာင္ဦးကေျပာသည္။

တင္သြင္းေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာ အဆိုအေပၚသက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ႔ၿပီး အဆို႐ွင္၏သေဘာထားကိုရယူ၍ လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေၾကာင္း မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတာက ေၾကညာခဲ႔သည္။

ေရႊတိဂံုရင္ျပင္ေတာ္စေနေထာင့္၌ ရန္ကုန္တက္ၠသိုလ္သပိတ္ေမွာက္ အမွတ္အသားကမ္ၸည္းမွတ္တိုင္၊ မေကြး ၿမိဳ႕၊ သရက္ေလးပင္ရြာကားလမ္းေဘး၌ သခင္ဖိုးလွႀကီးေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာတိုင္ စသျဖင့္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္စာတိုင္ မ်ား၊ ႐ုပ္တုမ်ားကိုသမိုင္းမွတ္တမ္း႐ွိ ရာေဒသမ်ားတြင္စိုက္ထူေလ႔႐ွိသည္ကိုေတြ႔ ႐ွိရေၾကာင္း၊  မေကြးၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီး ေၾကး႐ုပ္၀င္းအတြင္းသင့္ေလ်ာ္ရာ၌ က်န္အာဇာနည္ရွစ္ဦး၏ကိုယ္တစ္ပိုင္း ႐ုပ္တုမ်ားကိုေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၌ေဆာင္ ႐ြက္ထားသကဲ႔သို႔လုပ္ေဆာင္ေစလိုပါ ေၾကာင္း အဆိုရွင္ကအဆိုတင္သြင္းစဥ္  တစ္ဆက္တည္းအႀကံျပဳခဲ႔ေၾကာင္း သိရ သည္။                  စိန္မင္း(မေကြး)

Date: 
Tuesday, October 3, 2017