မႏၱေလးခ႐ိုင္၌ သိန္းငွက္စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္မွ ရာဇ၀တ္အမႈေပါင္း ၈၇၀ ခန္႔ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္

မႏၱေလးခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၇ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃လ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည့္ သိန္းငွက္စစ္ ဆင္ေရးစီမံခ်က္မွ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္အမႈေပါင္း ၈၇၀ခန္႔မွ တရားခံ ၄၆၀၀ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးအေရး ယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း မႏ္ၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ သိရွိရသည္။
အဆုိပါ သိန္းငွက္စစ္ဆင္ေရးကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၅ရက္မွ စက္တင္ဘာ၂၃ရက္ထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
““ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သိန္းငွက္စစ္ဆင္ ေရးေဆာင္ရြက္မႈက အမ်ားႀကီး ေအာင္ ျမင္တယ္လို႔ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္တ့ဲအခါမွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေတြအေနနဲ႔အမ်ားႀကီးကို လုံၿခံဳေရး အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ေန႔ေရာ ညပါ လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ ဒုစ႐ိုက္ သမားေတြ အၿမဲတမ္းအလစ္ကို ေခ်ာင္း ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ ပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္လည္း ျပည္သူေတြ အားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေစခ်င္ပါတယ္”” ဟု မႏ္ၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။
မႏ္ၲေလးခ႐ုိင္၌ မႈခင္းမ်ား မၾကာ ခဏျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ခုိး၊ ဆုိး၊ လု၊ ႏႈိက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၊ အမႈႀကီးမ်ားမျဖစ္ပြားေစေရး၊ မႈခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ မႈခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားမျဖစ္ပြားေစေရး၊ မႈခင္းက် ဆင္းေရးတို႔အတြက္ သိန္းငွက္စစ္ဆင္ ေရးစီမံခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
မႏ္ၲေလးခ႐ိုင္အတြင္း၌ အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္တြင္ လႈပ္ရွားမႈ ရဲကင္းမ်ားကိုလည္း ၇၂ ေနရာထားရွိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အားသာခ်က္အား နည္းခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ကာ ေနာက္ပိုင္း တြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သိန္းငွက္စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴး မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ကာလ အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ ၁၅၈ မႈမွ က်ားတရားခံ ၂၃၇ ဦး၊ မတရားခံ ၃၉ဦး၊ ခိုးဆိုးလုႏႈိက္ ၂၅၅ မႈမွ က်ားတရားခံ ၂၉၇ဦး၊ မတရားခံ ၈ ဦးႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ ၁၅၃ စီး၊ ဖုန္း ၇၈ လုံး၊ လက္နက္ပုန္းမႈ ၇၄မႈ၊  ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ၃၈၃ မွ က်ား တရားခံ ၃၉၉၇ ဦးႏွင့္ မတရားခံ ၁၀၇ ဦးတို႔ကို အေရးယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
မင္းခန္႔(ျမစ္မခ)
Date: 
Tuesday, October 2, 2018