ရခုိင္ျပည္နယ္မွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ေနရပ္မျပန္ႏုိင္ေသး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျဖစ္ပြားလာ ေသာရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းတိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္၊ပုဏ္ၰားကၽြန္း၊ရေသ့ေတာင္ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္တို႔ရွိ စစ္ေဘး ေရွာင္စခန္း(၁၄)ခုမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိေနရပ္မျပန္ႏုိင္ ေသးသူမ်ားရွိေနေၾကာင္း စစ္ေရွာင္ဒုက္ၡ သည္မ်ားကုိအကူအညီေပးေနသည့္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။
အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ စစ္ေရွာင္ စခန္းမ်ား၌ စစ္ေဘးေရွာင္ ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိ ေနၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ(၁)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္ အထိ မိမိတုိ႔၏ေနရပ္သို႔ မျပန္ႏိုင္ေသး ေၾကာင္း စစ္ေဘးအျပင္ အျခားသဘာ၀ ေဘးအႏ္ၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ မျပန္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
““ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္က ရြာမျပင္ စခန္းက စစ္ေဘးဒုက္ၡသည္ေတြဆိုရင္ ေရာက္လာတာ(၁)ႏွစ္ ေက်ာ္ရွိပါၿပီ။ အခု အခ်ိန္အထိ အိမ္မျပန္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ တိုက္ပဲြျဖစ္တဲ့ ေနရာေတြကေန စစ္ေဘး ေရွာင္စခန္းေတြကို ေရာက္လာၾကတာ ပါ။ တခ်ိဳ႕ေတြဆိုရင္ စစ္ေရွာင္းစခန္းေတြ မွာေနရင္းနဲ႔ ေရေဘးဒုက္ၡလည္း  ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ရပါေသးတယ္။ နယ္ေျမမေအးခ်မ္း သေရြ႕ေတာ့ သူ႕တို႔ရဲ႕ေနရပ္ကို ျပန္သြား ႏိုင္ဖို႕မလြယ္ပါဘူး။ စစ္ပဲြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔သူတုိ႔ေနရပ္ျပန္ရမွာကိုေၾကာက္ရြံ ေနၾကပါတယ္””ဟုေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊အေရး ေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီမွဦးေအး ေစာက ေျပာသည္။
ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္  (ဗဗ) တို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတ္လက ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရမ္းေခ်ာင္းေတာင္းတန္း၌ တုိက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား စစ္ေဘးလြတ္ရာသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ရခိုင္စစ္ေဘေရွာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရြာမျပင္၊ သလူေခ်ာင္း၊ စ႐ိုင္းကိုင္း စသည့္ ေက်းရြာမ်ား၊ ပုဏ္ၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖားႂကြယ္၊ အထက္သင္ပုန္းတန္းေက်း ရြာမ်ား၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စည္ ေတာင္၊ အလယ္ေခ်ာင္းစသည့္ေက်းရြာ မ်ားႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပဲသဒူ၊ ေရစိုေခ်ာင္းႏွင့္ေရေကာင္းေခ်ာင္းစသည့္ ေက်းရြာတို႔ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား၌ ခက္ခက္ခဲခဲေနထိုင္ေနၾကရေၾကာင္းသိရ သည္။             

ပန္လွေအာင္(ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, August 16, 2016