ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႔နယ္ ၁၂ၿမိဳ႔နယ္၌ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးရန္ အေသးစားစက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး စည္ပင္သာယာနယ္ နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ၿမိဳ႕နယ္၌ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး ရန္ အေသးစားစက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၌ စက္တင္ဘာ  ၂၃ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္  ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမ္ၼတ(၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံပဲြ (ဒသမအႀကိမ္) တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

““စက္မႈက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စက္မႈ ဇုန္ေတြအဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ အစည္းေ၀းေတြလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳ လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ ေျမျပင္မွာလည္း ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈေတြ  ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ကၽြမ္းက်င္တ့ဲ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္း ေတြရဲ႕ကူညီမႈေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာပါ”” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ စီမံ ကိန္းတစ္ခုေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စည္ပင္ သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ မ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ရာ၌ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ား ကို အစိုးရမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စက္မႈဇုန္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးျဖစ္ကာ စည္ပင္သာယာနယ္နိ မိတ္ျပင္ပတြင္ အေသးစားစက္မႈဇုန္ သြား လာေရး လြယ္ကူႏိုင္ေစရန္ လမ္းပိုင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးကိုလည္း စီမံ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

““ေနရာအခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာ၊ ေရသန္႔ရရွိ ေရး၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ၊ မီးအျပည့္အစုံရရွိ ေရး၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ မႈေကာင္းမြန္ေရးကိစ္ၥရပ္ေတြကကၽြန္ေတာ္ တို႔ အတြက္ အေရးႀကီးလိုအပ္တ့ဲ ကိစ္ၥရပ္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစ္ၥရပ္ေတြ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ဖို႔ စက္မႈဇုန္မွာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ ကိုင္ေနတ့ဲသူေတြလည္း  ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ဴး ေက်ာ္အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ တစ္ သိန္းခြဲ၀န္းက်င္ရွိ၍ ယင္းက်ဴးေက်ာ္မ်ား ေနရာခ်ထားေရးကိစ္ၥကိုလည္း ေအာက္ တိုဘာလအတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

““ကၽြန္ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိ မိတ္ျပင္ပမွာရွိတ့ဲ ၁၂ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ စက္မႈ ဇုန္အေသးစားေတြကို  ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္ေထာင္ဖို႔စဥ္းစားထားပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုပဲ လူ ေတြက တအားတိုး၀င္လာၾကတ့ဲ အေျခ အေနကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ျပင္ပမွာရွိတ့ဲ ၿမိဳ႕နယ္ေတြပါ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ထူ ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္”” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပ၌ စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ရာတြင္ကိုကိုးကၽြန္း ကိုလည္း  ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္၍ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အုန္းႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုကိုးကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရေၾကာင္းလမ္း၊ေလေၾကာင္း လမ္းတို႔မွတစ္ဆင့္ သြားလာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

““စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတ့ဲ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ လမ္း၊ တံတား၊ လွ်ပ္စစ္၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြကိုေျဖရွင္းေပးဖို႔နဲ႔  စက္မႈ ဇုန္အဆင့္ျမႇင့္တင္ရင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အစရွိ တ့ဲအစိုးရဌာနေတြၾကားထဲမွာ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏႈိင္းမႈအားနည္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနအသီးအသီး၊ပုဂ္ၢလိ က က႑အသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ စက္မႈဇုန္ ေကာ္မတီေတြပါ၀င္တ့ဲ ဗဟိုဦးေဆာင္ အဖြဲ႕တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါတယ္”” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ လႈိင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာ ေစရန္ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ကို ဦးစားေပးသည့္ အစီအမံမ်ား (Local Preferences)  စီစဥ္ထားရွိႏိုင္ေရး၊ အစိုးရဌာနမ်ားမွေခၚယူေသာ တင္ဒါ မ်ားတြင္ “ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ပစ္ၥည္းမ်ားသာ” ဟူ ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ေပး ၿပီး ကုန္ပစ္ၥည္းအရည္အေသြးႏွင့္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္တူညီပါက ျပည္တြင္းထုတ္ ပစ္ၥည္းမ်ားကို ဦးစားေပးအသံုးျပဳေပးသင့္ ေၾကာင္း သိရသည္။    

   ယမံု(ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, September 26, 2017