ရာထူးတုိးမွ်တေရးအတြက္ နည္းပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ဖဲႀကိဳးျပာကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

Author: 
သီဟလြင္ (ျမစ္မခ)

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ ရွိ ဦးစီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ရာထူးတုိး မူ၀ါဒမ်ားမွာ မွ်တမႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ရာထူးတုိး မွ်တေရး၊ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေပးေရးတုိ႔ အတြက္ ဖဲႀကိဳးျပာ ကမ္ပိန္းကုိ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕ ရွိ နည္းပညာ တကၠသုိလ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 ျပည္နည္းပညာ တကၠသုိလ္၌ စာသင္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အျပာေရာင္ ဖဲႀကိဳးမ်ားကုိ တပ္ဆင္ကာ ရာထူးတုိး မွ်တေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိ ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

““အဓိက ရာထူးတုိးေရးအတြက္ မဟုတ္ဘူး၊ ရာထူးတုိး မွ်တေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိတာ။ လုပ္သက္တူ၊ ဘြဲ႔အတူတူ ခ်င္းေတာင္ ရာထူးတုိး မူ၀ါဒေတြက မမွ်တေတာ့ လက္ေထာက္ ကထိကနဲ႔တင္ ဘ၀ဆံုးဖုိ႔ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါက အနာဂတ္ ပညာေရးအတြက္ မေကာင္းဘူး”” ဟု ျပည္နည္းပညာ တကၠသုိလ္မွ လက္ ေထာက္ကထိက ဦးရဲမင္းသိန္းက ေျပာ သည္။

နည္းပညာ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တက္ၠသုိလ္မ်ားမွ သ႐ုပ္ျပ  ဆရာမ်ားမွာ လက္ေထာက္ ကတိက ရာထူး သုိ႔ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု ၾကာသည္ အထိ အတုိးမခံရသူ အမ်ားအျပား ရွိေန ၿပီး ရာထူးတုိး မူ၀ါဒမ်ား မညီမွ်မႈေၾကာင့္ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားလည္း ရွိေန ေၾကာင္း ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္သူ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားထံမွ သိရသည္။

““၀န္ႀကီးဌာနတူတယ္၊ ဦးစီးဌာနပဲ ကြဲတယ္။ လုပ္သက္တူ၊ ရာထူးတူပဲ၊ ရာထူးတုိး မူ၀ါဒ မတူေတာ့ မမွ်တဘူး။ ကၽြန္မ လုပ္သက္ ၈ ႏွစ္ရွိၿပီ။ တခ်ဳိ႕ဆုိ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီ။ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေစခ်င္ တယ္။ ပုိလည္း မလုိခ်င္ဘူး။ လုိလည္း မလုိခ်င္ပါဘူး။ အားလံုး တန္တူညီမွ်ဖုိ႔ လုိခ်င္တာပါ”” ဟု ျပည္နည္းပညာ တကၠသုိလ္မွ သ႐ုပ္ျပဆရာမ ေဒၚစုသဲေဆြ က ေျပာသည္။

ျပည္နည္းပညာတက္ၠသုိလ္၌ အဆုိပါ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေထာက္ခံေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကလည္း ဖဲႀကိဳးျပာမ်ား တပ္ဆင္ကာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

““အခု မူ၀ါဒက လုိက္နာရမယ့္ သူၾကားမွာ ဘယ္လုိမွ်တမႈ မရွိဘူးေပါ့ ေနာ္။ အဲဒါ ဥပေဒ မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒ မဟုတ္ဘဲ အမိန္႔ဆန္ေနတယ္။ ျပည္သူ တင္ေျမာက္ထားတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရမွာ တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ အမိန္႔ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္လည္း မေထာက္ ခံဘူး။ အဲဒီအတြက္ ၀န္းရံတယ္”” ဟု ျပည္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား သမဂ္ၢမွ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္ ကုိရန္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

     သီဟလြင္ (ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, August 1, 2017