လမ္းေပၚတြင္အေၾကာင္းမဲ့ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူလ်က္ရွိ

Author: 
HN-022

အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳေနေသာ လမ္းမ်ားေပၚတြင္အေၾကာင္းမဲ့အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္စြာရပ္တန္႔ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဒၚနီလာ ေက်ာ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၁၅ ကေန ၂၀၁၇ ေမ ၁၄ အထိ  ယာဥ္ ၇၃၃၆ စီးကို ကရိန္းနဲ႔ဆြဲၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ နဲ႔အေရးယူခဲ့သလိုရပ္တန္႔ထားတဲ့ေနရာ မွာ ခ်လံျဖတ္အေရးယူတာ ၁၃၅၁၆ စီး ရွိခဲ့ပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္ က ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္၌ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ထိုကဲ့သို႔အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳေန ေသာ လမ္းမတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ရပ္နားထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ရန္ကုန္ မွာ ကားရပ္ဖို႔ေတာင္မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ေနရာလြတ္ရဖို႔ကေတာ္ေတာ္ရွာရလို႔ပတ္ ေမာင္းေနရတယ္။ မရပ္ရမယ့္ေနရာမွာရပ္ ခဲ့ရင္လည္း ကရိန္းနဲ႔ ဆြဲသြားမလားဆိုၿပီး စိုးရိမ္ရတယ္”ဟု ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ေမာင္း ဦးေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

“ကားေတြကေတာ့ေပါမွေပါပဲ။ ရပ္ ထားတာကလည္း ပလက္ေဖာင္းေပၚ ေတာင္တက္ရပ္ထားေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္ သူေတြက ဆင္းေလွ်ာက္ရတယ္။ ေန႔ေန႔ ညညလမ္းသြယ္ေတြထဲမွာ ရပ္ထားတာ အစီအရီပဲ။ ေရေဆးလည္းလမ္းေပၚမွာ။   ရပ္လည္းလမ္းေပၚမွာဆုိေတာ့ တစ္စီးနဲ႔ တစ္စီးေတာင္ေရွာင္လို႔မလြတ္ခ်င္ဘူး။ လမ္းထဲမွာ ကားပါကင္လုလို႔စကားမ်ားရန္  ျဖစ္တာခဏ၊ ခဏဆုိေတာ့ ႐ိုးေတာင္ေန ၿပီ”ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ေနဦးခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ဍ) တြင္ အမ်ား ျပည္သူဆုိင္ရာလမ္းနယ္နိမိတ္မ်ားေပၚ တြင္ အေၾကာင္းမဲ့ယာဥ္မ်ားၾကာျမင့္ျပဳ ျပင္ျခင္း၊ ထားရွိျခင္းမျပဳရဟုျပ႒ာန္းထား ၿပီး ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ပုဒ္မ ၆၈ အရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ ရွားပါကေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္ေသာင္းမွငါးသိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။                         

HN-022

Date: 
Tuesday, May 30, 2017