လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔တြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေနရာမ်ား၌္ စည္းကမ္းမဲ႕အရက္၀ိုင္းဖြဲ႔ ျခင္းကို တားျမစ္အေရးယူရန္လိုအပ္

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ အတြင္းရွိအမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ား ၌ ညအခ်ိန္စည္းကမ္းမဲ့ အရက္၀ိုင္းဖြဲ႕ ကာ မူးယစ္ေသာက္စားရမ္းကားေနသူ မ်ားေၾကာင့္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ ရာအဆုိပါအမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ား ၌ စည္းကမ္းမဲ့အရက္၀ိုင္းဖြဲ႕ျခင္းကို သက္ ဆုိင္ရာက တားျမစ္အေရးယူရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း ေဒသခံအခ်ဳိ႕၏ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။
“ဘီလူးေခ်ာင္းျဖတ္ေက်ာ္ေဒါႏိုးကူး တံတားရဲ႕ လူသြားလမ္းေပၚမွာလည္း ည အခ်ိန္စည္းကမ္းမဲ့အရက္၀ိုင္းေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာင္ယားကန္သာယာ ေဘးနဲ႔ ေထးငွားလ်ားကန္သာယာေဘး တုိ႔ရဲ႕ နားေနေဆာင္ေတြမွာလည္း စည္း ကမ္းမဲ့အရက္၀ိုင္းေတြကိုေတြ႕ရတတ္ပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့ အျခားဘီလူးေခ်ာင္းျဖတ္ ေက်ာ္တံတားေတြရဲ႕ လူသြားလမ္းေတြ  ေပၚမွာလည္း စည္းကမ္းမဲ့အရက္၀ိုင္းေတြ ေတြ႕ရတတ္တာပါပဲ။ အျခားလမ္းသြား လမ္းလာေတြအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီလိုစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ပရမ္း ပတာေနတတ္တာကို ဒီမိုကေရစီလို႔ထင္ မွတ္ေနၾကတာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ရင္ ေလးစရာပါပဲ”ဟု လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေဒါႏိုးကူး ရပ္ကြက္ေနဦးေမာင္ေဌးကေျပာၾကား သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္ ည အခ်ိန္မေတာ္စည္းကမ္းမဲ့အရက္၀ိုင္းအဖြဲ႕ ကာ မူးယစ္ရမ္းကားေနမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ ရာက တားျမစ္အေရးယူသြားရန္လို အပ္မည္ျဖစ္သည္။  ႀကီးျမင့္ႏုိင္(လြိဳင္ေကာ္)
Date: 
Tuesday, October 30, 2018