သႀကၤန္ကာလအတြင္း အေ၀းေျပးယာဥ္လုိင္းမ်ား ယာဥ္အစီးေရ မလုံေလာက္ပါကYBS ယာဥ္မ်ားျဖင္႕ ေျပးဆြဲေပးမည္

သႀကၤန္ကာလအတြင္းေျပးဆဲြမည့္ အေ၀းေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ား ယာဥ္အစီးေရ လုံေလာက္မႈမရွိပါကYBS ယာဥ္လိုင္း မ်ားျဖင့္ ေျပးဆဲြေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖဲြ႔ (YRTA)  မွ သိရသည္။

“အေ၀းေျပးကိုေတာ့ ေနာက္ဆုံး အတည္ျပဳခ်က္ယူရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေ၀းေျပးလိုင္းေတြထဲမွာ သူတို႔မနစ္နာ ေအာင္သူတို႔ဘက္က မလုံေလာက္ဘူးဆို မွ ဆရာတို႔ဘက္က ကားေျပးဆဲြေပးမယ္။ အဲဒါေနာက္ဆုံးညိႇတဲ့ဟာက်န္ေသး တယ္။ ယာဥ္လိုင္းတစ္ဦးခ်င္းသူတို႔မွာ ကားအလုံအေလာက္ရွိလား။ ညိႇႏႈိင္းမႈ ၿပီးတာနဲ႔ ဆရာတို႔ဘက္ကအဆင့္သင့္ပါ ပဲ”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔YRTA အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာေမာင္ ေအာင္ကေျပာသည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္းအေ၀းေျပး ကားလက္မွတ္မ်ားကို လက္ရွိပုံမွန္ေစ်း ထက္တိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်ပါကYRTA  ၏ အေ၀းေျပးတာ၀န္ခံ႐ံုးသို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ ကာအေ၀းေျပးယာဥ္အေရအတြက္ မလုံ ေလာက္ပါကYBS ယာဥ္မ်ားထည့္သြင္း ေျပးဆဲြေပးရန္ အဆင္သင့္စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အေ၀းေျပးယာဥ္စီးခေစ်းႏႈန္း မ်ားတိုးျမႇင့္မေရာင္းခ်ေစေရးႀကိဳတင္ အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အေ၀းေျပးလိုင္းေတြအေနနဲ႔လည္း လုံး၀ေစ်းတက္လို႔မရပါဘူး။ တက္တယ္ ဆိုရင္YRTA အေ၀းေျပးတာ၀န္ခံ႐ံုးကို တိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ သႀကၤန္ကာလမွာ စည္း ေဖာက္တဲ့ယာဥ္ေတြကိုတိုင္လာရင္အေရး ယူဖို႔ကိုဆုံးျဖတ္ပါမယ္။ သႀကၤန္မွာေျပး မယ့္ကိစ္ၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သႀကၤန္မတိုင္ခင္ ေၾကညာမယ္။ ေျပးမယ့္လမ္းေၾကာင္း ေရာ၊ အစီးေရေရာေၾကညာမယ္။ အဲ အတိုင္းပဲအေ၀းေျပးလည္းေၾကညာမယ္။ အခုအတိအက်မသိရေသးဘူး”ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ကဆက္ေျပာ သည္။

ယင္းကိစ္ၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိတြင္ အေ၀းေျပးခရီးယာဥ္တင္ ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေနၿပီး ညိႇႏႈိင္းမႈရလဒ္မ်ားကို သႀကၤန္ကာလ မတိုင္မီေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ကာ ဒဂံု ဧရာအေ၀းေျပးမွ ပုသိမ္၊ မႏ္ၱေလးႏွင့္ ျပည္အေ၀းေျပးလမ္းတို႔တြင္ေျပးဆဲြေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YRTA အေ၀းေျပးတာ၀န္ခံ႐ံုးမ်ား တြင္လည္း လက္မွတ္မ်ားလာေရာက္ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ဗီႏိုင္းမ်ားကပ္၍ေၾကညာ ေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီးစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ သည့္ယာဥ္လိုင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ ေရာင္းခ်သည့္ယာဥ္လိုင္းမ်ားကိုအေရး ယူမည့္ကိစ္ၥမ်ားအား ညိႇႏႈိင္းေနကာ ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။       ယမုံ (ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, April 3, 2018