အက်ဥ္းက်ခံရသည္႕ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွစ္သက္ရာတကၠသုိလ္တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးေစလို

Author: 
ပိုင္ထက္(ျမစ္မခ)

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း သားမ်ား တက္ၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏွစ္သက္ရာဆႏၵအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိေရး အက်ဥ္းဦးစီးဌာအေန ျဖင့္ စီစဥ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘ မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္အက်ဥ္း ေထာင္စည္းမ်ဥ္းအရ ကန္႔သတ္ထား သည့္ဘာသာရပ္မ်ားကိုသာတက္ေရာက္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိအေနျဖင့္ ၀ါသနာပါရာ ဘာသာရပ္ကိုသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရလုိ ေၾကာင္း ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တက္ၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ေဘာဂ ေဗဒဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ သည့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္း သား ေမာင္ရဲထြဋ္ေအာင္က ေျပာသည္။

၎က အင္းစိန္(ဗဟို)အက်ဥ္း ေထာင္၌ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားကုိးဦးႏွင့္ စာသင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

အက်ဥ္းေထာင္သတ္မွတ္ခ်က္အရ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း သားမ်ားအေနျဖင့္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ သာ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ ေတြ႕ကြင္းဆင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ မလိုသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

““ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ အေပၚမူတည္ၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တကၠသိုလ္၊ဘာသာရပ္ကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ရဖို႔ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲဲ႔စီစဥ္ ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္””ဟု ေက်ာင္း သား မိဘတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဗိုလ္နီက ေျပာသည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၌ အက်ဥ္း က်ခံေနရသူမ်ားအေနျဖင့္ တက္ၠသိုလ္ ၀င္တန္းေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စာသင္ၾကားမႈမ်ား ကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အထိ ေအာင္ျမင္သူ ၂၉ ဦး၊ တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္သံုးဦး၊ ျမန္မာ စာေမဂ်ာဒုတိယႏွစ္ျဖင့္ တကၠသိုလ္တက္ ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္အရ တက္ေရာက္ ခြင့္ရွိမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားသာ ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ ရန္ ႏွစ္အနည္းငယ္သာလိုသူမ်ားမွာ ႏွစ္သက္ရာတက္ၠသုိလ္တက္ေရာက္ခြင့္ရႏိုင္ ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ အင္းစိန္(ဗဟို)အက်ဥ္း ေထာင္မွဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးဦး က ေျပာသည္။

““ႏွစ္သက္ရာဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရႏိုင္ဖို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနကိုလည္း တင္ျပသြားမယ္””ဟု ဦးမ်ဳိးဦးကေျပာ သည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္း က်ခံရသူမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ၾကား ခြင့္ရႏိုင္ရန္ အမွတ္(၁၃) အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ၊ အင္းစိန္အမွတ္ (၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ျပင္ပဆရာမ်ားႏွင့္ ဘြဲ႔ရအက်ဥ္းသားဆရာမ်ားက သင္ ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပိုင္ထက္(ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, July 18, 2017