အနိမ္႕ဆုံးလုပ္ခလစာတစ္ရက္ ၅၆၀၀ က်ပ္ရရွိေရး ဆႏ္ၵေဖာ္ထုတ္

ေနထုိင္စားေသာက္မႈစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ ခလစာတစ္ရက္ ၃၆၀၀ က်ပ္မွာ အလုပ္ သမားမ်ားအတြက္ ေလာက္ငမႈမရွိျခင္း ေၾကာင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၅၆၀၀ က်ပ္ထိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လႈိင္သာယာမီးခြက္ေစ်း၌ စီတန္းလွည့္ လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

အလုပ္သမားထု၏ အေျခခံအက် ဆုံးလိုအပ္ခ်က္အား ေတာင္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားေလာက္ငမႈမရွိသည့္ အတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏အသံအား ဆႏ္ၵေဖာ္ ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အနာဂတ္အလင္း တန္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းဒါ႐ိုက္တာေဒၚထက္ ထက္ေအာင္ကေျပာသည္။

“ဒီေန႔ကေတာ့ အနည္းဆုံးအခေက်း  ေငြ ၅၆၀၀ ထက္မနည္းရရွိေရးအတြက္ကို ဒီေႂကြးေၾကာ္သံတစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာင္းဆုိ မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အနည္း ဆုံး အခေၾကးေငြဥပေဒက ႏွစ္ႏွစ္မွာ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေပးဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ပဲ အခုႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီ။ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္သတ္မွတ္ထားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသး ဘူး။ အဲဒီအတြက္လည္းပဲ အနည္းဆုံးအခ ေၾကးေငြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေပးဖို႔နဲ႔ အဓိကကေတာ့ ၅၆၀၀ ထက္ မနည္း အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြရရွိေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာျဖစ္ ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အလုပ္သမား ေတြရဲ႕အသံ၊ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြရဲ႕ အသံကို ကၽြန္မတို႔က ဒီေန႔ ဆႏ္ၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎င္းကေျပာသည္။

“အဓိက လႊတ္ေတာ္ပိုင္းနဲ႔ အစိုးရ ပိုင္းကေရာ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေျပလည္ တဲ့ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ပိုနီးစပ္တဲ့ ဆက္ ဆံေရးရွိဖို႔လုိအပ္ၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီေန႔အလုပ္သမားထုသည္ ဘာလို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ေနလဲဆုိ ေတာ့ ကိုယ္စားျပဳလို႔ပါ၀င္ေနတာ။ သူ တုိ႔ရဲ႕ ဘ၀ကို ကိုယ္စားျပဳလို႔ပါ၀င္ေနတာ။ အလုပ္သမားထုကို ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ၾက တာ။ အဲဒါေတြ အသံေတြကို လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ၿပီး ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ပါ၀င္ဖို႔လိုအပ္ေနတယ္ ဆုိတဲ့အေျခအေနတစ္ရပ္ပါပဲ။ အလုပ္ရွင္ နဲ႔ အလုပ္သမားၾကားမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနရယ္၊ အလုပ္ရွင္ရယ္၊ အစိုးရရယ္ၾကားမွာ ေျပ ေျပလည္လည္ျဖစ္ေအာင္ပါ၀င္ေပးဖုိ႔လို အပ္ပါတယ္” We Generation Network Dircetor ကိုနႏၵာစစ္ေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုန္၊ လႈိင္သာယာစက္မႈ ဇုန္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ႏွင့္ မဂၤလာဒုံ စက္မႈဇုန္တုိ႔မွ အလုပ္သမားအင္အား ငါးေထာင္ေက်ာ္ပါ၀င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။      

  ေက်ာ္ကိုကို

Date: 
Tuesday, December 5, 2017