အမ်ဳိးသားျပတုိက္၌ ႏုိင္ငံတကာ စာတမ္းဖတ္ပြဲအား ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဌာန၊ သမုိင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္ဌာနက ႏုိင္ငံတကာ စာတမ္း ဖတ္ပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိး သားျပတုိက္၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံ တကာ ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ား၏ လား ရာအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဓေလ့မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားမွ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Historical  မွ ဦးထြန္းေအာင္ရွိန္က ေျပာ သည္။

““ႏုိင္ငံတကာက အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လာၾကတယ္။ ဘာသာစကားေတြလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး တတ္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကေတာ့ ျမန္မာစကားပဲ တတ္တာ မ်ားတာေပါ့။ အဂၤလိပ္ စကားက တစ္ခါ တေလမွ သံုးတာ၊ သူတုိ႔က ျမန္မာ့သမုိင္း ၀ါသနာပါေတာ့ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ တျခားလူမႈေရးေတြကုိလည္း သူတုိ႔က ဘက္စံုေလ့လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔ ရဲ႕ ပါ၀င္မႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အားတစ္ခု ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဓိက လုပ္ ရမွာေတာ့ လူငယ္ေတြပါ။ အခုက ဘယ္ လုိျဖစ္ေနလဲဆုိရင္ လူငယ္ေတြက တုိးတက္မႈကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးေတာ့ သိပံ္ၸတုိ႔ နည္းပညာတုိ႔ကုိ လုိက္စားတာ မ်ားလာ ၿပီ။ ၀ိဇၨာပညာရပ္ေတြကုိ ေလ့လာတာ အားနည္းလာတယ္။ သိပံၸပညာရပ္ေတြ ဟာ အေရးႀကီးသလုိ ၀ိဇၨာပညာရပ္က လည္း အေရးႀကီးပါတယ္”” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံ တကာ စာတမ္းပညာရွင္မ်ား၏ စာတမ္း ၅၄ ေစာင္ထဲမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သုေတ သန အခ်က္အလက္မ်ား၏ လားရာကုိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္ စာတမ္း ၁၄ ေစာင္အား ႏွစ္ရက္ခြဲ၍ အၿပီး ဖတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ကုိကုိ

Date: 
Tuesday, February 6, 2018