အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို အလုပ္ေစခိုင္းမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို အလုပ္ေစ ခိုင္းမည္ဆိုပါကသက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါ ရွိမွသာ ခန္႔အပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ ျပည္နယ္အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ေဒၚၾကည္ေအးက ေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ရွိ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအား အလုပ္သမားဥပေဒပါ သိ ေကာင္းစရာမ်ား အသိပညာေပးေဆြး ေႏြးပြဲကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ မြန္ျပည္နယ္ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆး ေရးဦးစီးဌာန႐ံုး၌ ဒီဇင္ဘာတတိယပတ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဒၚၾကည္ေအးက ေျပာ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

““အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္ ေထာက္ခံခ်က္ကိုလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ေပးစရာမလိုဘူး။ အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္သမားကိုယ္တိုင္ျဖစ္ျဖစ္၊ဒါမွမဟုတ္ ရင္ သူ႔ရဲ႕အုပ္ထိန္းသူပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးရ မယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေထာက္ခံ ခ်က္မပါရင္ အလုပ္ခန္႔လို႔မရဘူး။ ခန္႔ လိုက္လို႔ မလိုလားအပ္တဲ့ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအတိုင္း အေရးယူမွာျဖစ္တယ္”” ဟု ေဒၚၾကည္ ေအးက ေျပာသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသက္ ၁၄ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို လံုး၀ခိုင္း ေစျခင္းမျပဳလုပ္ရ၊အသက္ ၁၄ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္ အတြင္း ကေလးမ်ားကို ခိုင္းမည္ဆိုပါက အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းဆရာ၀န္ေထာက္ခံ ခ်က္ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး အသက္ ၁၆ႏွစ္မွ ၁၈ႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ားကို အလုပ္ေစ ခိုင္းမည္ဆိုပါကလူႀကီးတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းဆရာ၀န္ေထာက္ခံ ခ်က္ရမွသာ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၅၁ခုႏွစ္ အလုပ္သမား ဥပေဒအရ ၁၄ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အတြင္း လူ ငယ္မ်ားကိုတစ္ေန႔ ၄နာရီထက္ ပိုမိုခိုင္း ေစျခင္းမျပဳရန္၊ ညေန ၆နာရီႏွင့္ နံနက္ ၆နာရီၾကားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ခိုင္းေစျခင္း မျပဳရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို အလုပ္ရွင္ မ်ားအေနျဖင့္တိတိက်က်လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ျခင္းမရွိပါက ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္း ထား သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၇၅ အရေထာင္ဒဏ္တစ္လ (သို႔မဟုတ္) ေငြ ဒဏ္သိန္း ၂၀ က်ပ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ေဒသခံအမ်ားစုမွာ တစ္ဖက္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ ကိုင္မႈမ်ားေနသျဖင့္  မြန္ျပည္နယ္၌ ေဒသခံလုပ္သားရွားပါးသည့္ျပႆနာ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ယင္းအခက္ အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိလုပ္သားမ်ားကို နီးစပ္ သည့္ၾကားခံလူမ်ားမွ တစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ ကာ လုပ္သားမ်ားရွာေဖြေနရေၾကာင္း သိ ရသည္။

ထို႔သို႔ ၾကားခံလူမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ သားေခၚယူရာတြင္ ၾကားခံလူမ်ားသည္ လုပ္သားမ်ားအေပၚ အလုပ္ပုတ္ျပတ္ လုပ္သည့္စနစ္ကို ကြယ္၀ွက္ထားၿပီး တစ္ ေန႔လွ်င္ ၅၀၀၀က်ပ္၊ ၆၀၀၀က်ပ္ရမည္ ဟု ေျပာဆိုကာ ေငြေၾကးမက္လံုးေပး၍ ေခၚေဆာင္ျခင္း၊ နယ္ေျမေဒသသစ္အား အလည္အပတ္သေဘာျဖင့္ ေခၚေဆာင္ ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းလုပ္သားမ်ားလုပ္ငန္းခြင္၀င္ ေရာက္သည့္အခါ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္ သည့္ ျပႆနာရွိျခင္းေၾကာင့္ သတ္မွတ္ ခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ရမႈမ်ား၊ လုပ္ ငန္းမတြင္က်ယ္သည့္အေပၚ လုပ္အားခ ေလ်ာ့နည္းစြာရရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္ ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊အစိုးရအဖြဲ႕၊လႊတ္ေတာ္ မ်ားသို႔ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

““အမွန္တကယ္ေတာ့ လုပ္အားခ ေခါင္းပံုျဖတ္တာမဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔အုတ္လုပ္ငန္းမွာဆိုရင္ ပုတ္ျပတ္စနစ္ နဲ႔ခုိင္းတာမ်ားတယ္။ ဥပမာဘယ္အခ်ိန္ မွာ အုတ္အလံုးဘယ္ေလာက္လုပ္ၿပီးရ မယ္။ လုပ္ၿပီးရင္ ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္ ေပါ့။ လုပ္သားေတြက လုပ္ငန္းမကၽြမ္းတဲ့ အေပၚအခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ရတယ္။ ဒါေပမယ္႔  အလုပ္မၿပီးေတာ့ရတဲ့ႏႈန္းက လည္းနည္းတယ္။ ဒီအေျခအေနကို လုပ္ သားေတြကတိုင္ၾက၊ေတာၾကတာျဖစ္တာ ပါ”” ဟု က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပိႏ္ၷဲကုန္း ေက်းရြာမွ အုတ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစ္ၥမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္သားမ်ား အားခိုင္းေစျခင္းမျပဳမီေစခိုင္းမည့္ အခ်က္ မ်ားအား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာေျပာဆိုၿပီး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူေက်နပ္ မွသာ အလုပ္ေစခိုင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း သား သမီးကဲ့သို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားရွိ ခိုင္း ေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚၾကည္ေအးက ေျပာသည္။            ခ်ိဳမာေအာင္(ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, December 27, 2016