အၿငိမ္းစားႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ပင္စင္လစာထုတ္ယူရက္တြင္ စုျပံဳထုတ္ယူေနရျခင္းေၾကာင့္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းရသည့္အခက္ခဲမ်ားရွိေန

အၿငိမ္းစားႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအေန ျဖင့္ လစဥ္ပင္စင္လစာစတင္ထုတ္ယူခြင့္ ရသည့္ရက္မ်ားတြင္ စုၿပံဳထုတ္ယူေနရ သည့္အတြက္ ဘဏ္မ်ားေရွ႕၌ တန္းစီ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္အခက္အခဲမ်ားရွိေန ေၾကာင္း အၿငိမ္းစားႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

လစဥ္ပင္စင္လစာစတင္ထုတ္ယူခြင့္ ရသည့္ ၂၁ရက္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ရက္ခန္႔ အတြင္းလာေရာက္ထုတ္ယူသူမ်ားျပား ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာတန္းစီ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

“ေနာက္က်မွေရာက္လာသူေတြအေန နဲ႔ ထုိင္ခံုေနရာမရတဲ့အတြက္ အျပင္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေအာင္ေစာင့္ရတဲ့ အခက္ အခဲေတြရွိေနတယ္”ဟု ပင္စင္လစာထုတ္ ယူသည့္ဦးသက္ဦးကေျပာသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ႏွင့္ ၂၂ ရက္မ်ားသည္ သီတင္းကၽြတ္ပိတ္ ရက္ကာလႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းပင္စင္ထုတ္ယူသူ အမ်ားအျပားစုၿပံဳခဲ့ကာအခ်ိန္ၾကာျမင့္ စြာတန္းစီေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကာလရွည္႐ံုးပိတ္ရက္နဲ႔တိုက္ဆိုင္ ခဲ့တာေၾကာင့္ ဘဏ္ေရွ႕မွာအခ်ိန္ၾကာ ျမင့္ေအာင္တန္းစီခဲ့ရလို႔သက္ႀကီးသူတခ်ိဳ႕ မူးေမ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု ပင္စင္ထုတ္ယူေနသူေဒၚခင္စန္းရီက ေျပာသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္အေနျဖင့္ လစဥ္ ၂၁ ရက္မွစတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဏ္ဖြင့္ရက္တိုင္းတြင္ ပင္စင္လာ ေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထား ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ၿပီးမိုဘိုင္းဖုန္းမွ ပင္စင္လစာအလြယ္တကူ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေန ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးထားေသာ္လည္း စနစ္အေပၚနားမလည္သူမ်ား၊ သိရွိသူ မ်ားနည္းပါးေနကာဘဏ္သို႔တိုက္႐ိုက္ လာေရာက္ထုတ္ယူသူသာမ်ားျပားေန ေၾကာင္း သိရသည္။

“အသက္အရမ္းႀကီးတဲ့သူေတြ အတြက္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ထုတ္ေပးတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုတယ္။ အသက္ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္၊ ရွစ္ဆယ္ အထက္ေတြေပါ့”ဟုပင္စင္ထုတ္ယူသည့္ ဦးလွေမာင္ကေျပာသည္။

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ လူအမ်ား သည့္ရက္မ်ားတြင္ ပင္စင္ထုတ္ယူသူမ်ား ကိုလြယ္ကူျမန္ဆန္စြာထုတ္ေပးရန္၊ အသက္၊ အရြယ္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစသည့္ေစာင့္ ဆိုင္းရႏိုင္ရန္ ေနရာမ်ားဖန္တီးေပးရန္ လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပိုင္ထက္ (ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, October 30, 2018