ေက်ာက္ျဖဴျမစ္ကမ္းကို လူလုပ္ကုန္းေျမေဖာ္ေဆာင္ပါက ယင္းကမ္းေျခအား မွီခိုစားေသာက္ေနရသူမ်ား စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေန

Author: 
အာရကန္ကိုကုိ(ျမစ္မခ)

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ျမစ္ ကမ္းနားတန္း၊သန္ပန္ေခ်ာင္းျမစ္ေအာက္ ပိုင္းကမ္းေျခရွိ ေရေအာက္ေျမကို လူလုပ္ ကုန္းေျမေဖာ္ေဆာင္ပါက ေဒသခံမ်ား၏ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ ငါးဖမ္းလုပ္ကြက္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားမည္ကို  စိုးရိမ္ေနၾက ေၾကာင္း ေဒသခံငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါကမ္းေျခေျမေနရာမ်ားအား လူလုပ္ကုန္းေျမလုပ္ေဆာင္ရန္ ရခုိင္ျပည္ နယ္လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာက ေျမယာေဖာ္ေဆာင္လို သူမ်ားကို တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေန ေၾကာင္း သိရသည္။

““ဒီကမ္းေျခေျမေနရာေတြကို ကုန္း ေျမေဖာ္ေဆာင္ရင္ေတာ့ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ ငါးဖမ္းသမားေတြအတြက္  တကယ့္ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး အတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီ ကမ္းေျခ၊ ကမ္းစပ္ကို ေန႔စဥ္န႔ဲအမွ် မွီခို ေနရတယ္။မိသားစုစား၀တ္ေနေရး၊ သား သမီးမ်ား၏ေက်ာင္းပညာေရးက ဒီကမ္း ေျခကမ္းစပ္ကပဲ ထာ၀ရ ေပးစြမ္းေနတာ ပါ။ အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုေတာ့ ဘာတတ္ႏုိင္ၾကမွာလဲဗ်ာ”” ဟု အဆိုပါ ကမ္းေျခတြင္ ဆြဲပိုက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေနသူ ျမစ္နားတန္းရပ္ကြက္ေန ဦးဆန္း ျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါကမ္းေျခသည္ အရွည္တစ္ မုိင္ခန္႔ရွိၿပီး ကမ္းေျခႏွင့္ ကမ္းစပ္မ်ား ကိုမွီခို၍ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ ဆြဲပိုက္၊ ခ်ပိုက္ စသည့္ အေသးစားငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား ျဖင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသည့္ ေရလုပ္သား ၁၅၀၀န္းက်င္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို မီွခိုေနရသည့္  ေရလုပ္ငန္းမိသားစု၀င္ ေပါင္း ၃၀၀၀ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း သိရ သည္။

““ဒီလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္ဆိုတာကိုေဒသခံေတြရဲ႕သေဘာ ထားလည္းေတာင္းတာမရွိဘူး။ဒီလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးရင္ ဒီကမ္းေျခကို မီွခိုစား ေသာက္ေနရတဲ့သူေတြအတြက္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးေစခ်င္ တယ္။ အဲလိုမဟုတ္ရင္ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ ဒုက္ၡေရာက္မွာ”” ဟု ယင္းကမ္း ေျခကို မွီခို၍ အလုပ္လုပ္ေနသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ျပည္တြင္းျပည္ပကုမ္ၸဏီမ်ားသုိ႔စိတ္ ၀င္စားမႈတင္ျပလႊာအစီအစဥ္ အေကာင္ အထည္မေဖာ္မီ ေျမယာေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ အေထာက္အထားအား သက္ဆုိင္ရာ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားရရွိထားသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ကမ္းေျခေျမေနရာအခ်ိဳ႕အား လူလုပ္ ကုန္းေျမေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။        

   အာရကန္ကိုကုိ(ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, August 8, 2017