ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသာမက ပညာမသင္ၾကားႏုိင္သည့္ကေလးမ်ားကိုပါ အစိုးရကအလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားသာမကပညာမသင္ၾကားႏိုင္ သည့္ကေလးမ်ားအတြက္ပါအစိုးရမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ားဖန္တီးေပး ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၌ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း စကား၀ိုင္းသို႔တက္ေရာက္သူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

“နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြ၊ တကၠသိုလ္ႀကီးေတြကအလုပ္ရတယ္။ ႐ိုး႐ိုး တက္ၠသိုလ္ေတြကတျခားစီျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးတာ့ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးေက်ာင္း ဆက္မတက္ႏိုင္တာေတြ၊ ပညာသင္ခြင့္ မရတဲ့လူငယ္ေတြအတြက္ကေရာအလုပ္ အကိုင္အခြင့္လမ္းကဘယ္မွာလဲ”ဟု ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္ စီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္ မ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါး ေနျခင္းကိုအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ႏို၀င္ဘာ ၅ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္ ႏွင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းစကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔အပါအ၀င္သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

“အခုလုပ္ငန္းခြင္မွာ    မိ႐ိုးဖလာ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးတာေတြလုပ္ဖို႔  လုပ္ေန တယ္။  ၿပီးေတာ့  အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း သင္တန္းေတြရွိတယ္။မူလတန္း ေအာင္အဆင့္၊အလယ္တန္းေအာင္အဆင့္ ေတြ ၿပီးရင္အလုပ္ရွာေပးဖို႔အတြက္ဌာန ေတြ တိုင္းျပည္နယ္အသီးသီးမွာဖြဲ႔စည္း ထားပါတယ္” ဟု အလုပ္သမားၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနမွဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဌး၀င္းကေျပာသည္။

ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေရးမွသင္ ၾကားပို႔ခ်မည့္ပညာရပ္မ်ားသည္လက္ ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ႏွင္႔ကြဲျပားမႈမ်ားလည္း ရွိေနကာအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၿပီးပံ႔ပိုး မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္မွေပးသာလမ္းမေပၚရွိ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းေခၚယူျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုဦးစားေပး ေခၚယူျခင္း၊ ဘြဲ႔ရထားသည့္ ဘာသာရပ္ ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အလုပ္အကိုင္ေခၚ ယူမႈမ်ားနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဘြဲ႔ရေသာ္ လည္း ရရာအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ရသည့္ အေနထားမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဆြေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားကသံုးသပ္ေျပာဆို ၾကသည္။          ပိုင္ထက္ (ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, November 7, 2017