ေဆာင္ဒူေက်းရြာ၌ ေက်းရြာစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုဆိုကာ ရြာသူ၊ရြာသားအခ်ဳိ႔က မိသားစုတစ္စုကိုရြာမွ ႏွင္ထုတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းေန

ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္ လုိဘာခိုေက်းရြာအုပ္စု ေဆာင္ဒူေက်းရြာ ၌ ေက်းရြာကသတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သြား ေသာစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုဆုိကာ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းသားအခ်ဳိ႕က အဆုိပါ ေက်းရြာေနမိသားစုတစ္စုကို ေက်းရြာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသြားရန္ေမာင္းထုတ္မႈ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာင္ဒူေက်းရြာမွ ရြာသူ၊ ရြာသား အခ်ဳိ႕၏ ဖိအားေပးကာ ေက်းရြာမွ ထြက္ ခြာသြားရန္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံေနရသူမွာ ေဒၚမူပိုင့္ႏွင့္ မိသားစုျဖစ္သည္။ ေဒၚမူပိုင့္ သည္အဆုိပါေက်းရြာဇာတိျဖစ္ၿပီး အသက္ ၅၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ေဒၚမူပိုင့္ သည္ ဟို၀မ္ေက်းရြာသားဦးလာဟုန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေနာက္ ဆားယူ၊ ပိုးယူ၊ ဒူးရီ၊ ခင္ထူးအမည္ရွိသားေလးေယာက္ ႏွင့္ မူထုိက္၊ မအိုအမည္ရွိသမီးႏွစ္ေယာက္ စုစုေပါင္းသား၊ သမီးေျခာက္ေယာက္ထြန္း  ကားခဲ့သည္။ ၎င္းတို႔ မိသားစုမွာ ေတာင္ ယာလုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ညေန ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္ဖ႐ူဆို ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕မရဲစခန္းတုိ႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေက်းရြာသားအခ်ဳိ႕ တုိ႔ ေဆာင္ဒူေက်းရြာရွိ ဦးလာဟုန္း၊ ေဒၚမူပိုင့္တုိ႔၏ ေန႔အိမ္အားမူးယစ္ေဆး ၀ါးသတင္းအရဟုဆုိကာ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ၿပီး ေနအိမ္အိပ္ခန္းအတြင္း၌ WY စိတ္ ႂကြေဆးျပား ၂၃ ျပားရွာေဖြေတြ႕ရွိသည္ ဟုဆုိလ်က္ အိမ္ရွင္ဦးလာဟုန္း ၅၅ ႏွစ္ ကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

ထုိသို႔ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးလာဟုန္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ မၾကာမီကာလမွာပင္ ေက်းရြာစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားအခ်ဳိ႕တုိ႔က ေဒၚမူပိုင့္မိသားစုကို ေက်းရြာမွ ထြက္ ခြာသြားရန္ ဖိအားေပးႏွင္ထုတ္မႈျဖစ္ေပၚ လာခဲ့သည္။ ေက်းရြာမွထြက္ခြာရပါက ေနအိမ္ကိုပါ ဖ်က္ဆီးေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ ဟုဆိုသည္။ ေဆာင္ဒူေက်းရြာေနရြာသူ၊ ရြာသားအခ်ဳိ႕တုိ႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ လ ၂၆ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ ထားသည္ဆုိေသာ စည္းကမ္းခ်က္မွာ ၁၄ ခ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား အနက္မွအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ “ေက်းရြာ အတြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ ကားျခင္းမျပဳရန္၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ျခင္းျပဳလုပ္ပါက ေက်းရြာအတြင္းမွ နယ္ ႏွင္ဒဏ္ခံေစၿပီး ေက်းရြာေဆးေၾကာရန္ အတြက္ ႏြားမႀကီးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ၀က္ထီး ႀကီးတစ္ေကာင္ေပးေလ်ာ္ရမည္” ဟူေသာ  စည္းကမ္းခ်က္္တစ္ခုပါ၀င္ေသာဟူသည္။

“ဦးလာဟုန္းကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး အမႈစြဲဆိုတင္ပို႔ျခင္းမရွိေသးသလိုသက္ဆုိင္  ရာျပစ္မႈတစ္စုံတစ္ရာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း လည္းမရွိေသးပါဘူး။ မိမိတို႔သေဘာ ဆႏၵအေလွ်ာက္ရြာမွ ႏွင္ထုတ္မႈျပဳျခင္း ဟာ ဥေပဒမဲ့ျပဳက်င့္ရာေရာက္ၿပီး တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္းထိခိုက္ေစပါတယ္။ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားအခ်ဳိ႕ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ ရြာမွနယ္ႏွင္ဒဏ္ခံေစရမည္္ဆုိတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ႀကီးကလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရး၊ ကမ္ၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေၾက ညာစာတမ္းပါအခြင့္အေရးေတြကိုေဖာက္ ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာက်ေရာက္တဲ့အျပင္ လူ႔ ဂုဏ္သိက္ၡာကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါ တယ္” ဟုတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတစ္ဦး ကေျပာသည္။

“ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေတြကို ကယားျပည္ နယ္ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ျခမ္းေက်း ရြာအခ်ဳိ႕နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ျခမ္းေက်းရြာအခ်ဳိ႕ မွာ ေတြ႕ရဖူးရွိတယ္။ ေက်းရြာစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆုိၿပီး ေက်းရြာက တစ္ မိသားစုလုံးကို ႏွင္ထုတ္တယ္ဆုိတာတည္ ဆဲဥပေဒအရ၊ လူမႈေရးအရမျဖစ္သင့္ တဲ့ ကိစၥႀကီးေတြပါ”ဟုနယ္ေျမခံသတင္းသမား တစ္ဦးကေျပာသည္။

ႀကီးျမင့္ႏိုင္(လြိဳင္ေကာ္)

 

Date: 
Tuesday, October 23, 2018