ေမာရစ္ေကာလစ္ေနအိမ္အား ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံ

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္းရွိ ၿဗိတိ သွ်အစိုးရလက္ထက္ ရခိုင္အေရးပိုင္ေမာ ရစ္ေကာလစ္ေနထုိင္ခဲ႔သည့္ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံအား၂၀၁၇-၁၈ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြက်ပ္၃၀၂သိန္းျဖင့္္အဆင့္ျမႇင့္ တင္ေနေၾကာင္းေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေမာရစ္ေကာလစ္အေဆာက္အံုသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလူအမ်ားစိတ္၀င္စား ေနသည့္ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အုံျဖစ္ သည္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအား နည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံ ၏ အစိတ္ပိုင္းအခ်ဳိ႕ယုိယြင္းပ်က္စီးလာမႈ ေၾကာင္႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ကာမူလအတုိင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံ ရာမွာ ေဆြးေျမ့ေနရာေတြကိုအကုန္ အစားထုိးၿပီး ျပဳျပင္ရတယ္။ ေခါင္မိုးတုိ႔၊  ခါးရြက္လဲလွယ္တာတုိ႔၊ မ်က္ႏွာၾကက္တုိ႔၊ ၀ရန္တာတုိ႔ အကုန္ျပဳျပင္ရတာေပါ့”ဟု ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးဦးသန္း ထြန္းဦးကေျပာသည္။

အဆုိပါအေဆာက္အအုံအား ျပည္ နယ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဴပ္ေရးဦးစီးဌာန၏တာ၀န္ ယူႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းပိုင္း မွစတင္ ျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းၿပီးစီးရန္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးထံမွ သိရသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴမွာ ေရွးေဟာင္းဘုရား ေစတီကလဲြၿပီးဂုဏ္ပုဒ္ျပမယ့္ဟာကေမာရစ္ ေကာလစ္အေဆာက္အအုံတစ္ခုပဲရွိတယ္။ ခရိုင္ေထြအုပ္ကအဆင့္ျမင့္ျပဳျပင္တာကို ၿမိဳ႕ခံေတြကႀကိဳဆိုၾကတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ေရွး ေဟာင္းလက္ရာေတြကို မူလအတုိင္းရွိ ေစခ်င္တယ္။ အခုေတာ့ အနီနဲ႔ အျဖဴ ေရာစပ္ေဆးသုတ္ထားေတာ့ စိတ္ထဲမွာ တစ္မ်ိဳးႀကီးခံစားရတယ္”ဟု ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕ခံၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေမာရစ္ေကာလစ္အေဆာက္အုံသည္ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အုံျဖစ္ၿပီး အထပ္ႏွစ္ ထပ္ေပါင္းရွိအခန္းေပါင္းတစ္ဒါဇင္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ ရခုိင္အေရးပိုင္ ရာ ထူးျဖင့္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးေမာရစ္ေကာလစ္ အေနျဖင့္ အဆုိပါအေဆာက္ဦးတြင္ေန ထုိင္ၿပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည့္အတြက္ ယေန႔တုိင္ေမာရစ္ေကာလစ္ ေနအိမ္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေခၚေ၀ၚေန ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အုံမ်ားျဖစ္သည့္စာတုိက္ႀကီး၊ လက္စြမ္းျပေက်ာင္းအစရွိသည့္အေဆာက္ အအုံေလးခုအနက္  ေမာရစ္ေကာလစ္ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံသည္ေရွးအက်ဆုံး နာမည္ေက်ာ္အေဆာက္ အအုံတစ္လုံး ျဖစ္သည္။       အာရကန္ကိုကို (ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, November 14, 2017