ေရႊပါရမီပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဆ႒မအႀကိမ္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္

ေရႊပါရမီပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဆ႒မ အႀကိမ္တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ Lotte Hotel  ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္သည္ အလြန္ အေရးႀကီးသလုိ ပညာဆုိသည္မွာ ထြန္း လင္းေတာက္ပသည့္သေဘာရွိေၾကာင္း၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း အဆုိးအေကာင္းအား ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္ၿပီး မိမိ အသိၪဏ္ျဖင့္ ေတြးထင္ယူဆမႈမ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလုိပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္လည္း ပညာႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးေျပာသည့္အခါ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး ရန္ ပညာေရးက အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ပညာေရး အေျခခံ မခုိင္လံုပါက အဆင္ေျပမည္ မဟုတ္သလုိ ပညာရွာသည့္အခါတြင္ လည္း ““ပညာရွာပမာ သူဖုန္းစား”” ဆုိသည့္ ဆုိ႐ုိးစကားအတုိင္း ပညာရွာ သည့္ေနရာတြင္ မိမိကုိယ္ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ သည္။

““အႏုေမာဒနဆုိတာ ၀မ္းေျမာက္ တယ္လုိ႔ အဓိပ္ၸာယ္ရတယ္။ ပရဟိတဆုိ တာ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး တဲ့ အရာျဖစ္တယ္။ ပညာေရးပရဟိတ ဆုိတာ တစ္ဖက္သားရဲ႕ ဘ၀ကုိ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေျပာင္းလဲေအာင္ ေပးႏုိင္ တဲ့အလွဴျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕လူငယ္ေတြက  တက္ၠသုိလ္တက္စရာ စရိတ္မရွိလုိ႔ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ အျခားနယ္ပယ္ထဲကုိ ေရာက္သြားတာ ေတြ႕ျမင္ရတယ္။ အခုလုိ ကူညီေနတဲ့ ေဖာင္ေဒးရွင္းေတြ ရွိတဲ့အတြက္ လူငယ္ေတြဟာ တက္ခ်င္ တဲ့ ေက်ာင္းမွာ တက္ၠသုိလ္တက္ေရာက္ ႏုိင္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း မွာ ေနထုိင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရး ကုသုိလ္ဟာ ေက်ာင္းသားဘ၀၊ မိသားစု ဘ၀၊ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ဘ၀ေတြ၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ဘ၀ေတြကုိ ထူးျခား ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တဲ့ ကုသုိလ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒါက တစ္ဆင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ပါ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္တဲ့ ကုသုိလ္ျဖစ္ တယ္”” ဟု ေရႊပါရမီေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိကက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈  ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္း ၿပီးသြားၿပီးသူမ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၈၄၁ ဦးအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး အခက္အခဲအရွိဆံုး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သလုိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားအေနျဖင့္ ဘြဲ႕ရပါက မိမိႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ရာ အလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ လည္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မေကြး စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဌာနမ်ားဖြင့္၍ ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ စြမ္းရည္ျပည့္၀သည့္ လူငယ္ မ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တက္လမ္းကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးရွိန္ ၀င္းကေျပာသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ေရႊပါရ မီ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ အလွဴ ေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏ္ၵာဓိက က ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀၊ ႐ႈိင္းဟုတ္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေငြက်ပ္ သိန္း ၉၆၀၊ ေလးကၽြန္းသူ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေငြက်ပ္သိန္း ၇၀၀၊ ဦးရွိန္၀င္း (တက္ လမ္း ကုမ္ၸဏီ) မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀၊ ေရႊျပည္နန္းက ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ႏွင့္ အလွဴရွင္အသီးသီး၏ လွဴဒါန္းေငြ စုစု ေပါင္း ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၉၉၂၈၈၀၀၀ က်ပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ကုိကုိ

 

Date: 
Tuesday, July 31, 2018