ေရႊသံလြင္ကုမ္ၸဏီမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ေသာ ၀န္ထမ္း ၄၉ဦး ျပန္လည္ခန့္အပ္ေပးရန္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ကုမၸဏီထံ အေၾကာင္းၾကားထား

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီက ေရႊသံ လြင္ကုမ္ၸဏီ၊ သေျပကန္တုိးလ္ဂိတ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရေေသာ၀န္ထမ္း ၄၉ဦးအား ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးရန္ ကုမၸဏီထံ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။
ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပကန္တုိးလ္ဂိတ္မွ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း ၇၄ ဦးအနက္ ေလ်ာ္ေၾကးမယူေသာ၀န္ထမ္း ၄၉ဦး လုပ္ငန္းခြင္ျပန္၀င္ေရာက္လုိမႈကုိ ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္႐ုံး၌ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေကာ္ မတီ၀င္မ်ား၊ ေရႊသံလြင္ကုမ္ၸဏီမွတာ၀န္ ရွိသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းကုိယ္စားလွယ္ငါးဦးတုိ႔ ႏွင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ယင္း ကဲ့သို႔အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
“ပထမအလုပ္သမားေတြက အလုပ္ မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ဘာမွမေျပာၾက ဘူး။ အခုတစ္လေက်ာ္ၾကာမွ အလုပ္ ျဖဳတ္ခံရတဲ့အလုပ္သမားေတြက အခ်ိဳ႕က ေလ်ာ္ေၾကးယူၿပီးမလုပ္ေတာ့ဘူး၊ အခ်ိဳ႕ ကေလ်ာ္ေၾကးမယူဘဲ အလုပ္ျပန္လုိခ်င္ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာက တုိးလ္ဂိတ္ အလုပ္ကလည္း ရပ္ဆုိင္းတာမဟုတ္ဘူး၊ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း အျပစ္ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကုမ္ၸဏီဘက္ကုိ အလုပ္သမားေတြျပန္ခန္႔အပ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္တာပါ”ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒ သႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဥက္ၠ႒ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။
ေရႊသံလြင္ကုမ္ၸဏီ၏ စစ္ေတာင္း-က်ိဳက္ထုိလမ္းပုိင္း သေျပကန္တုိးလ္ဂိတ္ တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ၀န္ထမ္း ၇၄ ဦးသည္ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္မွစတင္၍ အလုပ္ရပ္စဲခံရသျဖင့္ နစ္နာေၾကးငါး လစာအျပင္က႐ုဏာေၾကးထပ္ေဆာင္း ေပးေစလုိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ရာကုမ္ၸဏီ ဘက္ကေပးအပ္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးကို အလုပ္သမား  ၂၅ ဦးကသာ လက္ခံခဲ့ၿပီး က်န္အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ျပန္လုပ္ ကိုင္လုိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ ငန္းေတြကုိ ပုံမွန္ထမ္းေဆာင္ေနတာပါ။ အခုလုိ႐ုတ္တရက္အလုပ္မွရပ္စဲတဲ့ အေပၚစိတ္မေကာင္းျခင္း၊ ခံျပင္းေဒါသ ျဖစ္မိၾကပါတယ္။ ကုမ္ၸဏီ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ လာခ်ိန္းတာပါ။ အျပင္ေလာကမွာလည္း လုပ္ငန္းလုပ္ဖုိ႔အခက္အခဲေတြေပၚေပါက္ ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေလ်ာ္ေၾကး လည္းမယူပါဘူး။အလုပ္ပဲျပန္လုိခ်င္တာ ပါ”ဟု အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္တုိးလ္ဂိတ္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာသည္။
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရအလုပ္ သမားမ်ားျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးေရးတုိက္ တြန္းခ်က္ကုိ ေရႊသံလြင္ကုမ္ၸဏီမွကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက အလုပ္ရွင္(ဦးေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ)ထံ ျပန္လည္တင္ျပၿပီး ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆုံရန္ ခ်ိန္းဆုိ လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။
ေရႊသံလြင္ကုမ္ၸဏီသည္စစ္ေတာင္း စက္ၠဴစက္႐ုံအား စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနထံမွ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းစဥ္က ယခင္ စစ္ေတာင္းစက္ၠဴစက္႐ုံ၌တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိလည္း သေျပကန္တုိးလ္ဂိတ္၌ ၂၀၁၄ စက္ တင္ဘာလမွ စတင္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့ သည္။ လက္ရွိတြင္ စစ္ေတာင္းစက္ၠဴ စက္႐ုံကုိ ဆက္လက္မလုပ္ကိုင္ေတာ့ဘဲ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရထံျပန္လည္လဲႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့သျဖင့္ တုိးလ္ဂိတ္၌တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စက္႐ံု၀န္ထမ္းမ်ား ကုိလည္း အလုပ္မွရပ္စဲၿပီး ၎င္းတို႔၏ ကုမ္ၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစားထုိးခန္႔အပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
မ်ဳိးျမတ္ (ျမစ္မခ)
 
Date: 
Tuesday, April 3, 2018