ျပင္ဆင္ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါရန္

 

ယေန႔ထုတ္Hot News  ဂ်ာနယ္ Vol-9, No-415, Oct 5-11, 2018  စာမ်က္ ႏွာ ၂၇ ဆရာတိုး(စမ္းေခ်ာင္း)၏ “သာ သနာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ထာ၀ရဘက္စံုျပဳျပင္ မြမ္းမံေရး”ေဆာင္းပါးစာမ်က္ႏွာ ၂၈ ပထမေကာ္လံစာေၾကာင္းေရ ၆ ၌ ““အဖန္ ကြက္အင္ကြက္””မ်ားအစား “အဖန္ကြက္ အငံကြက္”မ်ားဟူလည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ စာမ်က္ႏွာေကာ္လံ ၂ ပထမစာပိုဒ္အဆံုး ၌ “ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္ေအာက္မွာ သံက်ား လန္ေတြ တပ္ထားရပါတယ္”ဆိုေသာ စာ သားအစား “ေရႊတိဂံုဘုရားထီးေတာ္တင္ ၿပီးေနာက္ စိန္ဖူးေတာ္မ်ား တက္အခိုးခံရ သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း၌ အခ်ဳိ႕ဘုရားမ်ားတြင္ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္မ်ား၌ သံက်ားလန္မ်ား တပ္ဆင္ခိုင္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု လည္းေကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၈ ေနာက္ ဆံုးစာပိုဒ္ ေပဋာကု႒သုတ္အ႒ကထာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ အနက္၊ အမွတ္စဥ္ ၁၀ တြင္ ““ဘုရား သခင္ၪဏ္ေတာ္ရွင္ ဖူးျမင္ရဖို႔ခက္”” အခ်က္အား ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ဖက္႐ႈႏုိင္ ပါရန္။

အယ္ဒီတာ

 

Date: 
Thursday, October 4, 2018