ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမည္ေပါက္သြားသည္႕ အားကစားပန္းျခံကိစၥကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒႏွင္႕အညီျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေျပာၾကား

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမည္ေပါက္ရရွိထားေသာ ယခင္ အား ကစားပန္းျခံေျမကိစၥအား ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္ လည္ေျဖၾကားေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေစာႏုိင္ထံမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အစည္းအေ၀း၌ ေဒါက္တာေစာႏုိင္က ေတာင္ဥက္ၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (၉)ရပ္ကြက္ရွိ အားကစားပန္းျခံ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ ပါရန္ႏွင့္ မည္သုိ႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထား သည္ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္ စား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ရွင္းလင္း ေျဖၾကားစဥ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ယင္းသုိ႔ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျဖၾကား ရာတြင္ အဆုိပါေျမကြက္သည္ ၿမိဳ႕ကြက္ က်ေျမပံု၌ ပန္းျခံ၊ ကေလးကစားကြင္း စသည္ျဖင့္ မွတ္သားပါ၀င္မႈမရွိေသာ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းဌာနခ်ဳပ္ သို႔ ႏွစ္ ၆၀ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ထုတ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ပုဂ္ၢလိကပိုင္ေျမအျဖစ္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ  ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အသင္း၏ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္႐ံုး ေျမေနရာအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေျမငွားစာခ်ဳပ္အား အမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၆ ရက္ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္(၂၃/၂၀၁၄)၊ အပုိဒ္(က/၇၀) ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းအမည္မွ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအမည္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ မွတ္သားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမည္ျဖင့္သာ ဆက္လက္တည္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

““ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရဲ႕ ေျဖၾကား ခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္က အခုဒီေျမကြက္ ေပၚမွာေဆာက္ေနတဲ့ အေဆာက္အအံု ဆုိင္းဘုတ္အစိမ္းမွာ ပါတီလုိ႔တပ္ထား တာရယ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ ျခင္းဥပေဒအခန္း ၂၊ အပုိဒ္ ၇(ဂ)မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ႏုိင္ငံပုိင္ပစ္ၥည္း၊ ေငြ၊ ေျမ စတာေတြကုိ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ရယူျခင္းမျပဳရဘူးလုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတာရယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ကုိေနဘုန္းလတ္ တင္ သြင္းတဲ့ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာေတြ ကုိ အမ်ားျပည္သူလက္၀ယ္ျပန္ေရာက္ ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔ အဆုိကုိ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္လုိက္တာရယ္ေတြကုိ တင္ျပၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္း ေမးလုိက္တဲ့အခါ မွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစုိးရကုိျပန္ေမးၿပီး ေျဖၾကား ေပးပါမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံု တင္ျခင္းဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးဖုိ႔ ေျပာလုိက္တာပါ””ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္ ကေျပာသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အဆုိ ပါေျမေနရာကိစၥအား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း အတြက္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္ႏွင့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ ဦးကုိကုိႀကီးတို႔ တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရၿပီး တရား႐ံုးမွ  ဒဏ္ေငြ  တပ္႐ုိက္ခဲ့ေသး သည္။

ေျချမန္ေတာ္

Date: 
Tuesday, August 16, 2016