ျမစ္ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းအ႐ႈံးေပၚေနေသာေၾကာင့္ဟုဆုိကာ ေရမီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕၌ ျမစ္ေရကိုသန္႔စင္ကာ ၿမိဳ႕ေပၚရွိရပ္ကြက္ အခ်ဳိ႕ထံ ေရေပးေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ အရႈံးေပၚလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ေရမီတာခ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA  ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ေရအား ျပန္လည္သန္႔စင္ ရာတြင္အသုံးျပဳေသာေဆး၀ါး ကုန္က် စရိတ္မ်ားျပားျခင္း၊ ေရပိုက္လိုင္းအသစ္ မ်ား ျပန္လည္တပ္ဆင္ရျခင္းႏွင့္ အျခား ကုန္က်စရိတ္မ်ား မ်ားျပားကာ အ႐ႈံးေပၚ ေနေသာေၾကာင့္ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

““စုစုေပါင္း JICA ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၄၇၄ ဒသမ ၃၁၇ သန္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေနတာပါ။ ေခ်းေငြေတြကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ ၀င္ေငြနဲ႔ထြက္ေငြ မွ်တဖို႔လိုပါ တယ္။ အဲဒါမွ လုပ္ငန္းက လည္ပတ္ႏိုင္ မွာပါ””ဟု ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္အရာရွိသူရျမင့္သူ ကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ေပၚ၌ ေရမီတာတုိင္သံုးစြဲသည့္ ရပ္ကြက္ငါးခုရွိၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြက္ ၿမိဳ႕ေရေပးေရးကုန္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၂၂၃ သန္းေက်ာ္ ျဖစ္ကာ ျပန္လည္ရရွိေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၃ သန္းေက်ာ္ျဖစ္သျဖင့္ အ႐ႈံးေပၚေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည့္ ေရ မီတာခတစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ဆိုလွ်င္ပင္ အ႐ႈံးေပၚ ေနေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

““ျပည္သူလူထုကေတာ့ ေပးေနရတဲ့ ဒီႏႈန္းထားေပၚမွာမ်ားေနတယ္လို႔ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေပးေနရတဲ့ ၀န္ ေဆာင္မႈအရ၊ သံုးထားတဲ့ေဆး၀ါးအရ၊ အျခားစရိတ္အရေရာ ႐ႈံးပါတယ္။ ကြ်န္ ေတာ္တုိ႔က ပထမအဆင့္ ျပင္ဆင္သတ္ မွတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆံုး႐ံႈးလာတဲ့ေငြ Amount ကို တျခားဘတ္ဂ်က္ေတြကေန ျပန္လည္သံုးစြဲရမယ့္သေဘာေတာ့ရွိတယ္။ ဒါကို ျပည္သူလူထုက နားလည္ေပးႏိုင္ ဖို႔ လုိပါတယ္””ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ် ကေျပာသည္။ဂ်ပန္ေခ်းေငြ (JICA ODA LOAN)  ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၿမိဳ႕ေရေပးေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရ ျဖန္႔ေ၀ပိုက္လိုင္း ၁၀ လိုင္းႏွင့္ ေရ မီတာ အစားထိုးလဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၄၇၄ဒႆမ ၃၁၇သန္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အတိုးသာလွ်င္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ၃၀ ႏွစ္အတြင္း အတိုးေရာ၊ အရင္းပါ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး   အတိုးႏႈန္းမွာ ၀.၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီဟလြင္(ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, June 5, 2018