ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္အက်ိဳးျပဳမည္႕ လူမ်ားသာ ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင္႕ ေျဖေလွ်ာ႕ေပးမည္ဟုဆို

အျခားႏုိင္ငံသား ခံယူထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အမိႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္ လည္၀င္ေရာက္လိုသည့္ကိစ္ၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ယခုအစိုးရအေနျဖင့္ အတတ္ ႏုိင္ဆံုးေျဖေလွ်ာ့ေပးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံေရးရာၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာက ၾသ ဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
ျမန္္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လိုသည့္ျပည္ပႏုိင္ငံသားခံယူထားသူႏွင့္ အမည္မည္းစာရင္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အမိႏိုင္ငံအား အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ သူမ်ား သာ လက္ခံစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
““ဒါေတြကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေန႔မွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳးျပဳႏုိင္လဲဆိုတဲ့အေပၚကို မူတည္ ၿပီးေတာ့ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္”” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာက ေျပာ သည္။ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျပန္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တင္းက်ပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားစြာ ျပဳ လုပ္ေပးလာေၾကာင္း အထက္ပါပုဂ္ၢိဳလ္ က ဆက္လက္ေျပာသည္။
““အရင္က ဘယ္ေလာက္တင္းက်ပ္ လဲဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကိုတင္းက်ပ္ပါ တယ္။ အခုဘယ္ေလာက္ထိ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလဲဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေျဖ ေလွ်ာ့ေပးပါတယ္”” ဟု ၎င္းက ဆက္ေျပာ သည္။
ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အမည္ မည္းစာရင္း ပယ္ဖ်က္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္ လည္းယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္းသိရ သည္။                 

 

  ၿဖိဳးေအာင္

Date: 
Tuesday, August 16, 2016