ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စုစုေပါင္း ဆင္ေကာင္ေရ ၈၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနေသး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အစုိးရပိုင္ မွတ္ပုံ တင္ထားသည့္ ဆင္ေကာင္ေရ ၃၀၇၀ ႏွင့္ ပုဂ္ၢလိကပုိင္ႏွင့္ ေတာဆင္ အေကာင္ ေရ ၅၀၀၀ ခန္႔ စုစုေပါင္းဆင္ေကာင္ေရ ၈၀၀၀ ခန္႔ရွိေနေသးေၾကာင္း ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းမွ သိရွိရသည္။
““ကမ္ၻာေပၚမွာ  အာရွဆင္နဲ႔ အာ ဖရိကဆင္ဆုိၿပီးႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ ကမ္ၻာ့ ဆင္ေတြ ထိန္းသိမ္းတဲ့အဖြဲ႕က ဒီ အာရွ ဆင္ေတြဟာ မၾကာမီမွာ မ်ဳိးသုဥ္းသြား မယ္လို႔ သုံးသပ္ထားတာေတြရွိတယ္။ အာဖရိကဆင္ေတြကေတာ့ မထိန္း သိမ္းဘဲနဲ႔ ဒီအတုိင္းသာလႊတ္ထားမယ္ ဆုိရင္ ေနာက္မၾကာမီရာစုႏွစ္အတြင္းမွာ သူတုိ႔လည္း မ်ဳိးသုဥ္းသြားႏုိင္တယ္ေပါ့ ေနာ္။ စစ္တမ္းအရဆုိရင္ေတာ့ အာရွ ဆင္က ေလးေသာင္းေလာက္ရွိတယ္။ အာဖရိကဆင္က ေလးသိန္းေလာက္ရွိ တယ္။ ပမာဏအေနနဲ႔ မ်ားတယ္ဆုိ ေပမယ့္ မထိန္းသိမ္းဘဲထားမယ္ဆုိရင္ မ်ဳိးသုဥ္းသြားႏုိင္တယ္။ ဒါေတြကုိ ျပည္ သူေတြခ်ျပၿပီး ဆင္ေတြကုိခ်စ္ခင္တဲ့စိတ္၊ ဆင္ေတြကို ေမတ္ၱာထားတဲ့စိတ္၊ သနား တဲ့စိတ္၊ ဒီစိတ္ေတြ၀င္လာၿပီးေတာ့ ဆင္ေတြကုိ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းၾကမွသာ ဆင္ေတြမ်ဳိးမသုဥ္းမယ္ေပါ့ေနာ္””ဟု ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕ သစ္ထုတ္ လုပ္ေရးမွ ေဒသလက္ေထာက္အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာ  ဦးတင္ျမင့္ဦးကေျပာ သည္။
ျပည္  ကြ်န္းေတာ  ဆင္စခန္း၌ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ကမ္ၻာ့ဆင္မ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဆင္အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ ေနေသာ ဆင္မ်ားအား ဘူေဖးေကြ်းျခင္း ပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါပြဲတြင္ ကမ္ၻာ့ဆင္မ်ားေန႔ ျဖစ္ေပၚလာပုံမ်ားအား ရွင္းျပျခင္း၊ ေတာ ဆင္မ်ားသတ္ျဖတ္ခံေနရျခင္းအေၾကာင္း အရာမ်ား၊ ဆင္ႏွင့္လူတုိ႔အၾကား စား က်က္ေျမစုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ရာမွ ျဖစ္ ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရွင္းျပျခင္း၊ ဆင္မ်ား၏သ႐ုပ္ျပျခင္း အစီ အစဥ္မ်ား၊ ဆင္မ်ားအားဘူေဖးေကြ်းျခင္း ႏွင့္ လာေရာက္ၾကသည့္ ဧည့္ပရိသတ္ မ်ားအား ကံစမ္းမဲေဖာက္ျခင္း ေကၽြးေမြး ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
““ဆင္ေတြကို ခ်စ္ၾကပါ။ ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ဆင္ေတြဟာ အစြယ္နဲ႔သားေရကို ရလိုမႈနဲ႔ သတ္ျဖတ္ ျခင္းေတြရွိေနတယ္။ ကမ္ၻာ့ဆင္မ်ားေန႔မွာ ဒီလိုလႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္တာလည္းေကာင္း တယ္။ ဆင္ေတြရဲ႕အေၾကာင္း ျပည္သူ ေတြပိုသိလာတယ္”” ဟု ျပည္ၿမိဳ႕အစိမ္း ေရာင္မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕၀င္ မဇင္ကေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေတာ႐ိုင္းဆင္မ်ား အားသတ္ကာ အစြယ္ျဖတ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားမ၀င္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကျခင္းေၾကာင့္လည္း ဆင္မ်ားရွားပါး လာေနေၾကာင္း သိရသည္။
သီဟလြင္(ျမစ္မခ)
Date: 
Tuesday, August 14, 2018