ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပတုိက္ေလာက ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကျပတုိက္မ်ားအား အားေပးကူညီသြားမည္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာနတုိ႔ ဦးေဆာင္ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပတုိက္ မ်ားေန႔ႏွင့္ ျပတုိက္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာ တမ္းဖတ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ေမ ၁၈ ရက္ တြင္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္(ရန္ကုန္)၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ  ၏ ျပတုိက္ေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ပုဂ္ၢလိကျပတုိက္မ်ားအား အားေပးကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပတုိက္အတုိင္ပင္ခံပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚႏုျမဇံက ေျပာသည္။
““အစုိးရျပတုိက္ဆုိတာက ဘတ္ ဂ်က္အကန္႔အသတ္ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ ခြင့္ျပဳတဲ့အတုိင္းအတာပဲ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေပမယ့္ ပုဂ္ၢလိက ထူေထာင္တာ က်ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ေစတနာနဲ႔ သူတုိ႔ ရဲ႕ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေတာ့ ျပတုိက္ပစ္ၥည္းလည္း အမ်ားႀကီး စုေဆာင္းႏုိင္တယ္။ ျပတုိက္ အေဆာက္ အအံုေတြကုိလည္းပဲ အဆင့္ျမင့္ တည္ ေထာင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္တယ္။ နည္းပညာ ပုိင္းကလည္း ကၽြန္မတုိ႔လုိ ျပတုိက္ပညာ ရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီကုိလည္း သူတုိ႔ ရယူတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ျပတုိက္ေလာက အမ်ားႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ကုိ လည္း ကၽြန္မတုိ႔က အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ၎င္းက ေျပာ သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပတုိက္ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ရန္ ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္သလုိ မၾကာမီ ကာလတြင္ အဆုိပါ ဥပေဒသစ္အား ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွး ေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပတုိက္ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးရဲျမတ္ေအာင္က ေျပာသည္။
““ျပတုိက္ ဥပေဒက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါတယ္။ အဓိက ဒီျပတုိက္ ဥပေဒကုိ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ သတ္မတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြား ေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ပါတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ယူၿပီးမွ ဒီျပတုိက္ ဥပေဒကုိ ေရးဆြဲထား ပါတယ္။ ျပတုိက္ဥပေဒက ခုေတာ့ မူၾကမ္းအဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါ တယ္။ ၿပီးရင္ မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပတုိက္ဥပေဒအသစ္ ဟာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုဂ္ၢလိကျပတုိက္ မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုက လူတုိ႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ ျပသမယ့္ ျပတုိက္ မ်ား၊ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေပၚေပါက္ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚေပါက္လာမယ့္ ျပတုိက္ေတြအားလံုးကုိလည္း ဥပေဒနဲ႔ အညီ အထူးျပသခြင့္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပတုိက္ေတြ အေနနဲ႔ ကလည္း ကုိယ့္ရဲ႕ ျပတုိက္ေတြကုိ ေလ့ လာမယ့္သူမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါတယ္”” ဟု ၎င္းက ေျပာသည္။
အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးမူ၀ါဒ မ်ားႏွင့္ ျပတုိက္မ်ားဥပေဒ၊ ျပတုိက္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးစသည့္ ေခါင္း စဥ္မ်ားႏွင့္ ျပတုိက္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။               ေက်ာ္ကုိကုိ
Date: 
Tuesday, May 22, 2018