ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး အႀကိဳညိဳႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ ခ႐ိုင္၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉  ရက္ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ ေရး ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ (ေရႊလီ-ျမန္မာ) မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္း ပႏုိင္ေရး အႀကိဳညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားကို ခ႐ိုင္အဆင့္  တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္ မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း ျမန္မာ- တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ တာတို ၂၆၁၈ ဦးတြင္ ျမန္မာအားကစားသမား ၃၀၆ဦး၊ တာလတ္ ၁၃၃၇ ဦးတြင္ ျမန္မာအားက စားသမား ၉၁ ဦး၊ တာေ၀း ၃၉၆ ဦးတြင္ ျမန္မာအားကစားသမား ၅၇ ဦးပါ၀င္ၿပီး တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ျမန္မာအားက စားသမား စုစုေပါင္း ၄၅၄ ဦး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံမွ အားကစားသမားစုစုေပါင္း ၃၈၆၅ ဦး တတိယႏိုင္ငံသား ၃၂ ဦး အားလုံးေပါင္း ၄၃၅၁ ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆုေၾကး မ်ားအေနျဖင့္ ဆုေၾကးကို မာရသြန္အေျပး  ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပန္း၀င္သူေတြကို ပထမဆု ကေန ဆဠမဆုအထိ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ေရႊလီ-ျမန္မာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီး အတြက္ ဆုေၾကးကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္  အလုိက္ ႏုိင္ငံသား ၃၂ ဦးအားလုံးေပါင္း ၄၃၅၁ ဦးပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆုေၾကးမ်ားအေနျဖင့္ မာရ သြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကို ပထမဆုမွ အဠမဆု အထိ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊလီ- ျမန္မာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအတြက္ ဆု ေၾကးကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ ယြမ္ ၁၀၀၀ မွ ယြမ္ ၁၀၀၀၀ အထိ၊ မာရသြန္တစ္၀က္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ဆုေၾကး ကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ ယြမ္ ၅၀၀ မွ ယြမ္ ၃၀၀၀ အထိ ခ်ီးျမႇင့္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေပါက္ေဖာ္  ဆုႏွင့္ အျခားဆုေတြကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ေျပး လမ္းအရွည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီေျပးလမ္း ၃၈ Km ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမူဆယ္ေျပးလမ္း ၄.၂ Km  ရွိၿပီး စုစုေပါင္းေျပးလမ္းအရွည္  ၄၂.၁၉၅ Km ရွိေၾကာင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္၀င္း ႏုိင္ကေျပာသည္။   မင္းေဇာ္ဦး (ေရၾကည္)

Date: 
Tuesday, January 2, 2018