ႏွစ္၃၀ျပည့္ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံအမွတ္တရ အခမ္းအနား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျဖင္႕ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပမည္

ႏွစ္ ၃၀ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ အမွတ္တရ အခမ္းအနားကို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္၍ သုံးရက္ၾကာက်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
အခမ္းအနားက်င္းပေရး အစည္း အေ၀းကို ဇြန္ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ဇြန္ ၁၂ ရက္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္၍ ႏွစ္ ၃၀ျဖတ္ သန္းမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္၊ မၿပီးျပတ္ ေသးသည့္ ေငြရတုဆုံးျဖတ္ခ်က္သုံးရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတုိ႔ကို သုံးသပ္ ရန္၊ ႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးသမုိင္းျပတုိက္ ေျမ ေနရာကို ဆုိင္းဘုတ္စိုုက္ထူေၾကညာရန္ တုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး လိုအပ္သည့္ေကာ္ မတီမ်ား ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။
““ဒီအခမ္းအနားကို ၈၈မ်ဳိးဆက္ေတြ ခ်ည္း လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ၉၆မ်ဳိးဆက္ ေတြလည္းပါမယ္။ ၇၄လည္းပါမယ္။ ဘယ္သူဘာလုပ္ႏုိင္သလဲ။ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အပိုင္းအားလုံးကို ကိုယ္စီတာ၀န္ယူၾက မယ္။ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ ကိုယ္တာ၀န္ယူႏုိင္ တာကို စာရင္းေပးၿပီး ၀ိုင္းလုပ္ေစခ်င္ တယ္””ဟု ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။
““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္သုံးဆယ္ Review  ျပန္လုပ္ၾကမယ္။ ျပခန္းေတြလည္း ပါမယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြေတြက ၆ရက္၊ ၇ရက္ မွာလုပ္ၿပီး အခမ္းအနားကို ၈ ရက္မွာ လုပ္မယ္။ ျပတုိက္ကိုလည္း ပႏၷက္႐ုိက္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ပႏ္ၷက္႐ိုက္မယ္။ အနည္းဆုံး ေတာ့ ေျမေနရာကိုျပည္သူေတြသိေအာင္ ဆုိင္းဘုတ္စိုက္ထူသြားမယ္””ဟု ဦးမင္းကို ႏုိင္က ေျပာသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို လူပုဂ္ၢိဳလ္တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို (သို႔မ ဟုတ္) အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခုကို ပုတ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ဳိးမရွိေစဘဲ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္ရန္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသက္ထြန္း က ေျပာသည္။
အခ်ိန္ေနရာႏွင့္အခမ္းအနား အစီ အစဥ္အေသးစိတ္ကိုဆက္လက္ေဆြးေႏြး ၿပီး ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။                   ေဇာ္ျမင့္
Date: 
Wednesday, June 13, 2018