ပညာေရး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တုိက္ႀကီး ၿမိဳ႕ေစ်းရပ္ (၁) အေျခခံမူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုမတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ငလ်င္လႈပ္သည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီခဲ့ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိအေဆာက္အဦ အျဖစ္သတ္မွတ္၍ စာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ရွမ္းစုရပ္ရွမ္း ေက်ာင္းႀကီးဘုန္ေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ ကေလးမ်ား အား စာသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာမရဘဲ၊ ေလ၀င္ေလထြက္ မေကာင္း၍ အခင္းမရိွေသာအခန္း၌ သင္ၾကားေနပါသျဖင့္ က်န္မာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္အျပင္ေက်ာင္းသြား

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဌာန၊ သမုိင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္ဌာနက ႏုိင္ငံတကာ စာတမ္း ဖတ္ပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိး သားျပတုိက္၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ စာ ၾကည့္တုိက္မ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အခက္အခဲမ်ားအား အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း Myanmar Book Aid & Preservation Foundation ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ေကာင္းက ေျပာ သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ ရွိ ဦးစီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ရာထူးတုိး မူ၀ါဒမ်ားမွာ မွ်တမႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ရာထူးတုိး မွ်တေရး၊ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေပးေရးတုိ႔ အတြက္ ဖဲႀကိဳးျပာ ကမ္ပိန္းကုိ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕ ရွိ နည္းပညာ တကၠသုိလ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။