သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ က အေမစုေခါင္းေဆာင္ေသာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမဲအႏုိင္ရရွိေရး အတြက္ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားအေမစု သားဆုိသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ အေႏွး ယာဥ္ (ဆုိက္ကား) ကိုယ္စီနင္းကာမဲေပး ခဲ့ၾကေသာ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ေထာက္ၾကန္႔ ၿမိဳ႕မွ အေႏွးယာဥ္လုပ္သားကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာ လုိင္စင္မဲ့ကယ္ရီသမားမ်ား၊လုိင္စင္မဲ့ ေဘးတြဲဆုိင္ကယ္သမားမ်ား၊ကုန္ပစ္ၥည္း သယ္သည့္အငွားလက္တြန္းလွည္းသမား မ်ားေၾကာင့္ အုံနာခပင္မေပးႏုိင္ၾကဘဲ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥပေဒအၾကံေပးဦးကိုနီ အသတ္ခံရျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြေပးေစခုိင္းမႈတြင္ ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ ေဇယ်ာၿဖိဳး အပါ အ၀င္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခ့ဲသူ အမ်ားစုကုိ ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္ တြင္ ထပ္မံပါ၀င္ပတ္သက္သူ ရွိမရွိကုိ သိရွိရန္အတြက္ ေအာင္၀င္းခုိင္ကုိ ဖမ္း ဆီးရမိေရးသည္ အေရးႀကီးေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အယ္ဒီတာခင္ဗ်ား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁ ရပ္ကြက္၊ အေနာ္မာလမ္းမႀကီး ႏွင့္ ဧရာ၀ဏ္လမ္းမႀကီးေထာင့္၌ အမ်ား ျပည္သူအသုံးျပဳေနေသာေသာက္သုံးေရ ကန္ႀကီးရွိပါသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို အလုပ္ေစ ခိုင္းမည္ဆိုပါကသက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါ ရွိမွသာ ခန္႔အပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ ျပည္နယ္အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ေဒၚၾကည္ေအးက ေျပာသည္။

ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ ရွင္းလင္းျပတ္ သားမႈမရွိေသးသျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး ကန္႔ဘလူခ႐ုိင္၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕သစ္တည္ ႏွစ္ ၂၀ျပည့္ႏွင့္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္ ပႏၷက္တင္ အခမ္းအနားအား ဆုိင္းငံ့ထားရန္ စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ၫႊန္ ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။