အျခား

စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ စက္႐ံုအလုပ္ သမားမ်ား၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမ်ားထံ တိုင္ၾကားထားေသာ္ လည္း ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိ ဟု အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားေနသူ တို႔က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ စက္႐ံုအလုပ္ သမားမ်ား၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမ်ားထံ တိုင္ၾကားထားေသာ္ လည္း ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိ ဟု အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားေနသူ တို႔က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၌ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားႏုိင္ေသာ သင္တန္းဆရာမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ဘာသာ ရပ္သင္ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တြင္ စာသင္ၾကားႏုိင္ေသာသင္တန္း ဆရာမွတ္ပံုတင္ဟူ၍ မွတ္ပံုတင္အမ်ိဳး အစားႏွစ္ခုရွိရာကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာရပ္သင္ ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ေကာင္းကိုယ္ပိုင္သင္တန္းဆရာမွတ္ပံု တင္မရွိဘဲစာသင္ၾကားမႈျပဳလွ်င္သိရွိပါ ကအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမေကြး တုိင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရ သည္။

ပ္ေက်းရြာအုပ္စုအထက္လူ ေလေက်းရြာကြင္းအမွတ္ ၉၄ ရွိ မြန္မုပ္ၸ လင္ကုမ္ၸဏီ၏ လိပ္သဲေက်ာက္ထုတ္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းသက္တမ္းတုိးမႈကို ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ အား ေဒၚသက္သက္ႏွင္း၏ေရာ္ဘာျခံ၌ ျပဳလုပ္ရာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံသတင္းေထာက္ မ်ားတက္ေရာက္သတင္းယူခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအစည္း အေ၀းခန္းမ၌ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ ေန႔လယ္ ၂နာရီအခ်ိန္တြင္ မုိးညႇင္းခ႐ိုင္ အတြင္း ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ရွိသည့္ ခရီးသည္တင္လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ား၊ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေနေသာ လိုင္စင္ မဲ့ယာဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။