အျခား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔က ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဒီေရေတာထိန္းသိမ္းမႈမ်ား လုပ္ကိုင္ မည့္ေနရာတြင္ ပုစြန္ကန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအၾကား ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္း ပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရ သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လယ္ေကြ႕အနီးရွိ ဒီေရေတာမ်ားကို ထင္းအျဖစ္ စီးပြား ျဖစ္ ခုတ္ထြင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေန ေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားထံမွ သိရွိရ သည္။

ျပည္သူလူထု၏ပိုက္ဆံကို သုံးမည့္ အစုိးရအဖဲြ႕သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လုိေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ရက္ေန႔က Orchid Hotel ၌ ျပဳလုပ္သည့္ DVB စီးပြားေရးစကား၀ုိင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဟာင္း ေဒၚညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။ ““စီမံကိန္းေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရဲ႕ လား”” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ယင္း စကား၀ုိင္းအား ေဒၚညိဳညိဳသင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ သုေတ သနဌာန တာ၀န္ခံဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္း တုိ႔က ဦးေဆာင္၍ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက)ႏွင့္ ဦးမ်ဳိးျမင့္တုိ႔ လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္၊ မုိး ညႇင္းၿမိဳ႕၌ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ကၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေစ ေရးအတြက္အမႈိက္မ်ားစြန္႔ပစ္ရန္သင့္ေလ်ာ္ သည့္ေနရာမ်ား၌ စည္ပင္သာယာ အမႈိက္ပုံးမ်ားထားရွိေပးခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲၾကားပိတ္မိေနေသာျပည္သူ မ်ားကို ကယ္ထုတ္ႏိုင္ေရးရည္ရြယ္၍ ဆႏ္ၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းအား ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံုအပါအ၀င္လူ အင္အား ၅၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။