အျခား

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္သတင္း မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍သတင္း မီဒီယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ကသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျပာ ၾကားလိုက္သည္။

““ေရႊေမွာ္၀န္းလူမႈယဥ္ေက်းကူညီေရး အဖြဲ႕””၏ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အခမ္းအနားကုိ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕(ေရႊေမွာ္၀န္း) သာသနာ ရိပ္သာ ဓမ္ၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ ၂၂-၆- ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပသည္။

ယခုအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ခ်ေပးသည့္ဘတ္ဂ်က္မွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကထက္ပင္ပိုမိုေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ရခိုင္သားတစ္ဦးျဖစ္သူျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဦးလွေစာက ဇြန္ ၁၇ ရက္ က်င္းပသည့္ရခိုင္ေရး ရာစကား၀ိုင္း၌ေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ဆက္လက္၀န္းရံေပးရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္ ဦးၪဏ္၀င္းက ေျပာဆိုလိုက္ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုံ တိုင္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ႐ုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အအံု၌ ဇြန္ ၁၉ ရက္ တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔မဂၤလာအခမ္း အနားတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကန္႔ဘလူ ခ႐ိုင္၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေတာင္ သူႏွစ္စဥ္စုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ေျမေနရာ သို႔ ယခုႏွစ္စုိက္ပ်ိဳးရာသီအတြက္ သြား ေရာက္ထြန္ယက္ရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သီတဂူဗုဒၶ တကၠသိုလ္မွ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းျပဳလုပ္ရန္ ရွင္းလင္းထားေသာေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးတား ျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။