ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ လက္မႈပညာရွင္ Benoit Mousserion ၏ ႀကိမ္၀ါးျဖင့္ ရက္လုပ္ထားသည့္ ၂၄ ေပအျမင့္ရွိ႐ုပ္ ေသး႐ုပ္ႀကီးႏွစ္႐ုပ္သည္ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ တြင္ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ ေရာက္လာၿပီး မဟာဗႏ္ၶဳလပန္းျခံ၊ မဟာ ဗႏ္ၶဳလလမ္းတစ္ေလ်ာက္ႏွင့္ ၀ါးတန္းဆိပ္ ကမ္း၊ ေျမနီကုန္းျပည္သူ႔ရင္ျပင္တို႔တြင္ ၃ ရက္တုိင္ေအာင္စီတန္းလွည့္လည္ကာ က်င္းပခဲ့သျဖင့္ လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ ေပၚကာရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားႏုိင္ငံသား ခံယူထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အမိႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္ လည္၀င္ေရာက္လိုသည့္ကိစ္ၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ယခုအစိုးရအေနျဖင့္ အတတ္ ႏုိင္ဆံုးေျဖေလွ်ာ့ေပးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံေရးရာၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာက ၾသ ဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။