ႏိုင္ငံေရး

၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယအစည္း အေ၀းမက်င္းပႏုိင္ေသးျခင္းမွာ အမ်ဳိးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမၿပီးျပတ္ ေသးျခင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပုံမတူညီၾကျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားကဆုိသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔အား တရား၀င္႐ုံး ပိတ္ရက္သတ္မွတ္ေရးအဆုိ႐ႈံးနိမ့္ရျခင္း အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိုင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးႏွင့္အတူ ၀မ္းနည္းရေၾကာင္း ရွမ္း တုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴပါတီ) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ရွစ္ေလးလံုးပါတီ ထူေထာင္လုိသူ မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တို႔ မတ္ ၂၆ ရက္ ေန႔လယ္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုး၌ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္္းၫႊန္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတုိးတက္ ေစရန္ ထူေထာင္မည္ဆုိသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းလား၊ တစ္ ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အာဏာရလုိသည့္ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းလားဆုိသည္ မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ၾက့ံခုိင္သန္စြမ္း ရန္ ျပည္သူမ်ား၏ေထာက္ခံမႈေပၚမူ တည္ၿပီး ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈကိုရရွိရန္ စကားေျပာေကာင္း႐ုံျဖင့္မရေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟုိတာ၀န္ခံ ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။