ႏိုင္ငံေရး

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးလက္မွတ္အေရအတြက္ တစ္သန္းခန္႔စုေဆာင္းကာႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားသို႔ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ သတင္းသမားမ်ားကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ ထံမွ သိရသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒါက္တာေအးဇံတုိ႔အား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးလိုက္သည္ဆုိေသာ ေၾကညာခ်က္သည္အတုတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေၾကညာခ်က္အတုထုတ္ျပန္ေရး သားသူကုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ အစီ အစဥ္မရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးၪဏ္၀င္းက ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာ သည္။
လူမဆန္စြာရက္စက္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာအျပစ္ေပးမႈတို႔ကိုဆန္႔ က်င္သည့္ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT) တြင္ ျမန္မာအစိုးရပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆုိေပးရန္ ဇြန္ ၂၆ ရက္ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ၌ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံ အေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေလးဖြဲ႕ကေတာင္း ဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ မွာ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ တရား သူႀကီးမ်ား၏ ဆင္ျခင္တံုတရားအေပၚ မူတည္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေန သည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမ်ဳိး သိမ္းက ေျပာသည္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ အား က်င့္သုံးေနျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆုိေန ျခင္းသည္တရားစြဲဆုိခံရသူအပါအ၀င္ တရားစြဲဆုိသည့္သူ၏ဂုဏ္သိက္ၡာပိုင္းပါ က်ဆင္းေစသည့္ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈ အဖြဲ႕အစည္းမွဦးကိုကိုႀကီးက ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔ကေျပာသည္။