ႏိုင္ငံေရး

““ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ””အား ““ျပည္သူ႔ပါတီ””အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အမည္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားရန္ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သီးျခား က်င္းပေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ပါ၀င္ သည့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္စာတမ္း တစ္ ေစာင္ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္သုိ႔ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီ ၏ ဇူလုိင္ ၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ရွိသည့္ျပည္သူတစ္ ေယာက္အေနျဖင့္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံဘက္က ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ရမည္ျဖစ္ၿပီးICC အဖြဲ႕၀င္လည္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္း၊စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားကို လုံး၀ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ဦးကိုကို ႀကီးကေျပာသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ အမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္တု႔ိ ကန္႔ ကြက္ခံရသျဖင့္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထား ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္က အေၾကာင္းၾကားထားသျဖင့္ ရွစ္ ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအမည္ ပယ္ဖ်က္ခံ ထားရသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီ(ဗဟုိ)က တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေခၚ ယူကာ ပဏာမစံုညီအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ ရွိႏိုင္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္တည္းလုပ္လို႔မရဘဲ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းၿပီးလုပ္မွရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ အစိုးရမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လူငယ္အ၀န္း၀ိုင္းအဖြဲ႕အစည္းမွတာ၀န္ခံ ကိုေစာထြန္းထြန္းကေျပာဆိုလိုက္သည္။