ႏိုင္ငံေရး

ေမာင္ေတာေဒသ၏လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဆုိင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံသစ္ တစ္ခုခိုင္ခိုင္မာမာထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေဒသ တြင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားအဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္း ေရးတုိ႔အတြက္ လစာ၂ဆတုိးျမႇင့္ခံစားေစ ရန္ ေမာင္ေတာေဒသစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မွအၾကံျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရ သည။
ႏုိင္ငံေရးကုိ သင္ပုန္းေခ်သည့္နည္း ျဖင့္မသြားဘဲ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကုိ အၿငႇိဳးအာဃာတျဖင့္ အသံုး ျပဳကာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆုိင္ရာသုေတသန အဖြဲ႔မွ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာၾကား လိုက္သည္။
ေအာက္ေျခလူထုတြင္ ေျပာစရာ မ်ားရွိေနသည္ကုိ အစုိးရတစ္ရပ္က နား လည္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း ပအုိ၀္းကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည့္လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားအေပၚအေျခခံ ကာ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္မသန္ စြမ္းဆုိင္ရာ မဲေပးမႈႏွင့္ ေက်းလက္၊ၿမိဳ႕ျပ ခဲြျခားမႈမရွိေစရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား အဓိက ထား တင္ျပထားေၾကာင္း ဒါနေရွ႕ေဆာင္ ျမန္မာဥကၠ႒ ကိုခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္က ေျပာ သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ လစ္ လပ္လ်က္ရွိေသာ ဒုတိယဥကၠ႒ေနရာ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာ ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီ၀င္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမ သန္းက မဲအမ်ားဆံုးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။